مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیروی انسانی سازمان 1397/11/27 1397/12/07
واگذاری تامین نیروی انسانی 1397/11/23 1397/12/05
خرید آرماتور/ عملیات اجرای سنگ در پروژه تکمیل 1397/11/01 1397/11/15
عملیات اجرای آرماتور بندی ،قالب بندی و بتن ریزی پل تقاطع غیر همسطح 1397/10/19 1397/11/01
عملیات حمل مصالح و همچنین تهیه و حمل خاک مناسب به پروژه 1397/10/19 1397/10/25
واگذاری عملیات اجرای آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی پل تقاطع غیر همسطح 1397/10/13 1397/10/29
واگذاری عملیات تولید سنگ شکسته 1397/10/11 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حمل مصالح از مجتمع تولیدی صفه و همچنین تهیه و حمل خاک 1397/10/10 1397/10/24
اجرای سنگ - تولید سنگ شکسته 1397/10/02 1397/10/16
عملیات تهیه و حمل آب مصرفی با تانکر آب 1397/10/02 1397/10/03
صفحه 1 از 46