مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید قیر و خرید آرماتور از نوع A3,A2 در سایزهای مختلف و تامین غذای مورد نیاز پرسنل و عملیا... 1398/02/02 1398/02/15
خرید قیر مورد نیاز خود به صورت غیر نقدی -خرید آرماتور از نوع A2 و A3 در سایزهای مختلف 1398/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات سفت کاری ایستگاه آتش نشانی ساختمان 1397/12/04 1397/12/19
تامین نیروی انسانی سازمان 1397/11/27 1397/12/07
واگذاری تامین نیروی انسانی 1397/11/23 1397/12/05
خرید آرماتور/ عملیات اجرای سنگ در پروژه تکمیل 1397/11/01 1397/11/15
عملیات اجرای آرماتور بندی ،قالب بندی و بتن ریزی پل تقاطع غیر همسطح 1397/10/19 1397/11/01
عملیات حمل مصالح و همچنین تهیه و حمل خاک مناسب به پروژه 1397/10/19 1397/10/25
واگذاری عملیات اجرای آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی پل تقاطع غیر همسطح 1397/10/13 1397/10/29
واگذاری عملیات تولید سنگ شکسته 1397/10/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 46