مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کارب... 1398/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر در ازای تخصیص پساب تصفیه شده 1398/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری م... 1398/09/25 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری م... 1398/09/24 رجوع به آگهی
تخریب واجرای مجدد هابرهای ته نشینی وکانال برق تصفیه خانه فاضلاب 1398/09/20 رجوع به آگهی
رفع حوادث آب 1398/09/11 رجوع به آگهی
اجرای بخشی ازشبکه وخطوط انتقال فاضلاب شهر 1398/09/02 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری و تضمین عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهر 1398/08/08 رجوع به آگهی
واگذاری اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه توزیع آب و استاندارد سازی انشعابات آب 1398/02/30 1398/03/11
واگذاری اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه توزیع آب و استاندارد سازی انشعابات آب (شامل تهیه لوله و اتصالات... 1398/01/31 1398/02/10
صفحه 1 از 3