مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نگهداری ، بهسازی و بهینه سازی سایت های GSM WLL استان (شامل BTS , HLR , BSC , TSC , MSC و ری... 1396/09/19 1396/09/25
واگذاری نگهداری ، بهسازی و بهینه سازی سایت های GSM WLL استان (شامل BTS , HLR , BSC , TSC , MSC و ری... 1396/09/01 1396/09/12
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح مراکز شهری و روستایی سطح استان 1396/08/22 1396/08/29
تمدید آگهی واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح مراکز شهری و روستایی سطح استان 1396/08/22 1396/08/29
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح مراکز شهری و روستایی سطح استان 1396/08/02 1396/08/15
طرح جابجایی و برگردان کابل 1396/06/01 1396/06/07
عملیات اجرایی فیبر 48 کر استانی مرکز ناوه کش - خاطره فرج 1396/04/25 رجوع به آگهی
خرید کابل خاکی فیبر نوری 1396/04/13 رجوع به آگهی
خرید کابل خاکی فیبر نوری 1396/03/27 رجوع به آگهی
خرید اقلام پروژه دیتا IPNI 1396/03/07 1396/03/21
صفحه 2 از 62