مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای فیبر نوری روستا 1398/07/09 1398/07/18
اجرای فیبرنوری مسیر 1398/06/13 رجوع به آگهی
اجرای فیبر نوری مسیر 1398/06/13 رجوع به آگهی
نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح مراکز 1397/10/03 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری و بهسازی شبکه ارتباطات سیار شامل BTS, HRAN, LRAN, BSC, MSC TSC , و ریپیتر ظرفیت 175... 1397/10/03 1397/10/16
خرید تعداد 5 عدد کارت XGI 2 فایبرهوم FONST WAVER 780 M 1397/04/12 1397/04/17
خرید تعداد 5 عدد کارت XGL 2 فایبرهوم WAVER 780M FONST 1397/03/23 1397/03/31
اصلاحیه نگهداری و بهسازی شبکه ارتباطات سیار سطح استان شامل MSC TSC, BSC,GPRS,BTS و ریپیتر ظرفیت K175... 1397/03/22 رجوع به آگهی
خریداری 48 سلول باتری 2 ولت 3000 آمپر سیلد اسیدی با جایگاه دوطبقه و متعلقات 1397/01/22 1397/02/05
نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح مراکز شهری و روستایی سطح استان 1397/01/21 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 63