مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی 1398/02/30 1398/03/06
واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی 1398/02/08 1398/02/10
واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی 1398/02/05 1398/02/10
واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی 1397/02/01 1397/02/06
واگذاری امور خدمات و پشتیبانی 1396/02/16 1396/02/21
واگذاری امور خدمات و پشتیبانی 1396/01/20 1396/01/31
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی واحدهای تابعه 1395/01/30 1395/02/01
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1394/02/24 1394/02/31
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1393/04/26 1393/04/29
صفحه 1 از 1