مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات برون سپاری وصول مطالبات در کلیه استانها 1397/12/01 1397/12/09
واگذاری قسمتی از امور حقوقی ( وصول مطالبات بیمه ای ) خود 1397/12/01 رجوع به آگهی
فراخوان راه اندازی سامانه باشگاه مشتریان 1397/11/29 رجوع به آگهی
راه اندازی سامانه باشگاه مشتریان 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری خریداری، حمل، نصب و راه اندازی تعداد دو دستگاه چیلر تراکمی 1397/11/23 رجوع به آگهی
خرید، حمل، نصب و راه اندازی چیلر تراکمی ساختمان اداری 1397/11/18 رجوع به آگهی
واگذاری خریداری، حمل، نصب و راه اندازی تعداد دو دستگاه چیلر تراکمی 1397/11/18 رجوع به آگهی
خدمات سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانهای ستادی و مرکزی 1397/11/15 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانهای ستادی و مرکزی 1397/11/14 رجوع به آگهی
فراخوان عملیات اجرایی طراحی، خرید، نصب، حمل و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب ساختمان ها 1397/11/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 64