مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات مشاوره جهت احداث ساختمان اداری 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مشاوره 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه امور خدمات خودروئی 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه واگذاری امور حفاظتی و مراقبتی ساختمانهای خود در تهران و مراکز استانها به موسسات حفاظتی و مراقبتی معتبر 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور حفاظتی و مراقبتی ساختمانها 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه امور خدمات خودروئی 1400/10/25 1400/11/02
مناقصه تامین (خریداری، حمل، نصب و راه اندازی تعداد 4 دستگاه آسانسور مسافربر 8 نفره ساختمان اداری) 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین (خریداری، حمل) و راه اندازی دستگاه های تهویه مطبوع 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین (خریداری، حمل) و راه اندازی دستگاه های تهویه مطبوع و .... 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین (خریداری، حمل، نصب و راه اندازی تعداد 4 دستگاه آسانسور مسافربر 8 نفره ساختمان اداری) 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی تکمیل کارهای باقیمانده ساختمان ستادی 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه عملیات اجرایی تکمیل کارهای باقیمانده ساختمان 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه تامین (خریداری، حمل، نصب و راه اندازی تعداد 4 دستگاه آسانسور مسافربر 8 نفره ساختمان اداری 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تعداد 700 دستگاه احراز هویت دیجیتال 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه تامین (خریداری، حمل، نصب و راه اندازی تعداد 4 دستگاه آسانسور مسافربر 8 نفره ساختمان اداری 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تعداد 700 دستگاه احراز هویت دیجیتال 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری تعداد ۲۰ پروژه احداث ساختمان های اداری خود در سطح کشور 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه انتخاب شرکت مجرب دارای صلاحیت عامل چهارم (مدیریت طرح) بمنظور راهبری تعداد ۲۰ پروژه احداث ساختمان های اداری 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی تامین، استقرار و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک) و برچیدن چیلر جذبی 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی تامین، استقرار و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک) و برچیدن چیلر جذبی 1400/08/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 41