مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5737049 مناقصه انتخاب دستگاه نظارت بر اجرای عملیات بهسازی و بازسازی تمامی پروژه های ساختمانی با سطح زیربنای 41/100 متر مربع 1401/07/10 1401/07/16
5736841 مناقصه عملیات بهسازی و بازسازی (تعمیرات) تمامی ساختمان های تملک خود (شامل فعالیت هایی از قبیل:نخاله برداری و حمل آن، اجرای سفتکاری، نازک کاری، نماسازی، تأسیسات برقی و مکانیکی و محوطه سازی) 1401/07/10 1401/07/16
5736362 مناقصه نظارت بر اجرای بهسازی و بازسازی تمامی پروژه های ساختمانی 1401/07/10 1401/07/16
5733454 مناقصه عملیات بهسازی و بازسازی (تعمیرات) تمامی ساختمان های تملک خود ناحیه سه 1401/07/09 1401/07/16
5674441 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی دکوراتیو، ساخت، فروش، حمل و نصب تجهیزات و مبلمان و تأسیسات مرتبط سالن جلسات ساختمان 1401/06/20 1401/06/30
5674073 مناقصه بیمه نامه 1401/06/20 رجوع به آگهی
5672043 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی دکوراتیو، ساخت، فروش، حمل و نصب تجهیزات و مبلمان و تأسیسات مرتبط سالن جلسات 1401/06/19 1401/06/30
5548505 مناقصه تامین (تهیه، ساخت وحمل) یک دستگاه چیلر تراکمی هواخنک به همراه کندانسور هوایی 1401/05/11 رجوع به آگهی
5534432 مناقصه تامین (تهیه، ساخت وحمل) یک دستگاه چیلر تراکمی هواخنک به همراه کندانسور هوایی 1401/05/10 رجوع به آگهی
5441158 مناقصه واگذاری مشاوره، طراحی، تأمین تجهیزات و راه اندازی اتاق سرور 1401/04/15 1401/04/21
5437464 مناقصه مشاوره، طراحی، تأمین تجهیزات و راه اندازی اتاق سرور 1401/04/14 1401/04/21
5131530 مناقصه تأمین (خریداری، حمل) و راه اندازی دستگاه های سیستم تهویه مطبوع (چیلر ، هواساز) ساختمان مرکزی 1401/02/09 1401/02/17
5131069 مناقصه تامین خریداری، حمل، نصب و راه اندازی 1401/02/09 1401/02/17
5130499 مناقصه ه انتخاب پیمانکار تجهیزات و مبلمان سالنهای کنفرانس و همایش ساختمان 1401/02/09 رجوع به آگهی
5125707 مناقصه تأمین (خریداری، حمل) و راه اندازی دستگاه های سیستم تهویه مطبوع (چیلر ، هواساز) ساختمان مرکزی 1401/02/07 1401/02/17
5125705 مناقصه انتخاب پیمانکار تجهیزات و مبلمان سالنها 1401/02/07 رجوع به آگهی
5125567 مناقصه تامین (خریداری، حمل، نصب و راه اندازی تعداد 4 دستگاه آسانسور مسافربر 8 نفره ساختمان اداری) 1401/02/07 رجوع به آگهی
5112763 مناقصه تامین (خریداری، حمل) و راه اندازی دستگاه تهویه مطبوع (چیلر) 1401/02/04 1401/02/10
4999175 مناقصه تامین (خریداری، حمل) و راه اندازی دستگاه تهویه مطبوع (چیلر) 1400/12/18 1401/01/11
4992365 مناقصه تامین (خریداری، حمل) و راه اندازی دستگاه تهویه مطبوع (چیلر) 1400/12/17 1401/01/11
صفحه 1 از 42