مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدماتی، نظافتی و باغبانی 1398/04/30 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات نظافتی و باغبانی ساختمان های شرکت 1398/04/29 1398/05/08
واگذاری امور خدماتی، نظافتی و باغبانی ساختمان های خود با متراژ حدود 193200 مترمربع 1398/04/29 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات مشاوره در مرحله سوم (شامل نظارت عالیه و کارگاهی) جهت احداث ساختمان اداری 1398/04/23 1398/04/29
خرید خدمات مشاوره پروژه احداث ساختمان های اداری شرکت 1398/04/22 1398/04/29
واگذاری انجام خدمات مشاوره در مرحله سوم (شامل نظارت عالیه و کارگاهی) جهت احداث ساختمان اداری 1398/04/22 1398/04/29
پروژه احداث ساختمان اداری (- عملیات اجرایی تخریب و نوسازی ساختمان اداری ) 1398/04/12 1398/04/19
تهیه یک وعده غذای گرم برای پرسنل ساختمان مرکزی 1398/04/12 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی تخریب و نوسازی ساختمان اداری 1398/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی تخریب و نوسازی ساختمان اداری 1398/04/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 68