مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات خرید ژئوگرید و پانل بتونی پیش ساخته و اجرای عملیات نصب ژئوگرید 1390/12/02 1390/12/14
واگذاری عملیات ساخت سردر و ساختمان مهمانسرای دانشکده 1390/11/26 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات خرید ژئوگرید و پانل بتونی پیش ساخته و اجرای عملیات نصب ژئوگرید 1390/11/24 1390/12/14
واگذاری عملیات ساخت سردر و ساختمان مهمانسرای دانشکده 1390/11/19 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات خرید ژئوگرید و پانل بتونی پیش ساخته 1390/11/03 1390/11/16
واگذاری عملیات خرید ژئوگرید و پانل بتونی پیش ساخته و اجرای عملیات نصب 1390/10/26 1390/11/16
واگذاری عملیات خرید ورق جهت باند شمالی پروژه 1390/10/05 1390/10/17
واگذاری عملیات آزمایشگاه مکانیک خاک و مقاومت مصالح 1390/10/05 1390/10/17
واگذاری عملیات آزمایشگاه مکانیک خاک و مقاومت مصالح 1390/09/28 1390/10/17
واگذاری عملیات خرید میلگرد 1390/09/28 1390/10/17
صفحه 2 از 20