مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای دیوار سنگی جهت پروژه های سطح شهر 1390/01/17 رجوع به آگهی
واگذاری امور فنی، کارگری و حفاظتی پروژه تقاطع غیر همسطح 1390/01/07 رجوع به آگهی
واگذاری حمل مصالح 1390/01/15 رجوع به آگهی
واگذاری حمل، پخش و کوبیدن آسفالت پروژه های سطح شهر 1390/01/15 رجوع به آگهی
واگذاری امور فنی، کارگری و حفاظتی پروژه تقاطع غیر همسطح 1389/12/26 رجوع به آگهی
تهیه، ساخت و نصب پایه گاردریل و تهیه و نصب نرده های بین پایه ها 1389/08/29 1389/09/14
واگذاری آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی پروژه های سطح شهر 1389/07/21 1389/08/09
اجرای دیوار سنگی 1389/07/06 1389/07/25
واگذاری آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی 1389/06/25 1389/07/14
واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی 1389/06/15 1389/06/29
صفحه 7 از 20