مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه، ساخت و نصب پایه گاردریل و تهیه و نصب نرده های بین پایه ها 1389/08/29 1389/09/14
واگذاری آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی پروژه های سطح شهر 1389/07/21 1389/08/09
اجرای دیوار سنگی 1389/07/06 1389/07/25
واگذاری آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی 1389/06/25 1389/07/14
واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی 1389/06/15 1389/06/29
اجرای عملیات نماسازی جهت پروژه تقاطع غیر همسطح 1389/06/06 1389/06/22
واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی 1389/05/31 1389/06/16
واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی 1389/05/31 1389/06/16
اجرای عملیات نماسازی جهت پروژه تقاطع غیر همسطح 1389/05/20 1389/06/05
خرید یک دستگاه سنگ شکن 1389/03/30 1389/04/15
صفحه 9 از 22