مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات خودرویی پژوهشگاه، (۱۲ راننده با خودرو 1400/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات خودرویی پژوهشگاه -12 راننده با خودرو 1400/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات عمومی ، نظافت ، آبدارخانه، تاسیسات و امور پشتیبانی پژوهشگاه 1400/07/17 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت های کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری مشخصات فیبر و کابل نوری 1400/04/15 1400/04/19
مناقصه فراخوان پروژه " استخراج شاخصها و طراحی، پیاده سازی و ایجاد سامانه داشبورد مدیریتی" 1399/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و پیاده روسازی یک نمونه آزمایشگاهی سامانه هوشمند تشخیص دهنده ترافیک رمز شده 1399/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و پیاده‌سازی یک نمونه آزمایشگاهی سامانه شناسایی ترافیک نرم‌افزارهای کاربردی 1399/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان پروژه استخراج شاخص ها و طراحی ، پیاده سازی و ایجاد سامانه داشبورد مدیریتی 1399/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات عمومی، نظافت، آبدارخانه، تاسیسات و پشتیبانی و خودرویی پژوهشگاه به صورت حجمی 1399/05/23 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات عمومی, نظافت, آبدارخانه, تاسیسات, پشتیبانی و خودرویی پژوهشگاه بصورت حجمی 1399/05/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات عمومی، نظافت، آبدارخانه، تاسیسات، پشتیبانی و خودرویی پژوهشگاه 1399/05/21 1399/06/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات عمومی ، نظافت ، آبدارخانه ، تاسیسات ، پشتیبانی و خودرویی پژوهشگاه ، بصورت حجمی 1399/05/21 1399/06/10
مناقصه انجام پروژه با موضوع پژوهش و بررسی جامع شبکه های انتقال و ارائه راهکار 1399/04/09 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان همکاری در پروژه پژوهشی انتقال نوری 1399/04/08 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان جذب مشاور 1399/01/16 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان جذب مشاور 1399/01/16 رجوع به آگهی
مناقصه طرح کلان ملی توسعه علم و فناوری رمزـ ترویج علم (حمایت از دانشجویان دکترا) 1398/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه " طراحی و پیاده سازی شبکه خود- سازمانده (SON) بهره مند از هوش مصنوعی" 1398/05/22 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان شرکت ها و گروه های فعال در حوزه شبکه های نرم افزار محور و مجازی سازی توابع شبکه, SND/NFV و کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه ارتباطات بیسیم و سیار 1398/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه توسعه و سفارشی سازی سیستم عامل های همراه و نهفته (embedded) 1398/02/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12