مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری کلیه فعالیتهای مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذا 1398/10/08 1398/10/11
خرید خدمت از بخش غیردولتی به منظور انجام خدمات پشتیبانی و کلیه کارهای اعلامی (غیرپرستاری) 1398/07/16 1398/07/23
واگذاری انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی بصورت حجمی 1398/07/04 1398/07/06
خرید خدمت از بخش غیر دولتی منظور انجام خدمات پشتیبانی و کلیه کارهای اعلامی 1398/06/17 1398/06/21
طبخ و توزیع غذا 1398/05/05 1398/05/08
سه راهی تزریق برند PIKMED 1398/05/05 رجوع به آگهی
واگذاری نظافت, خدمات و پشتیبانی بیمارستان 1398/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری کارهای حسابداری واحدهای تابعه (تعاونی خدماتی بهداشتی بیدستان طالقانی برنده مناقص واگذاری خر... 1398/03/21 رجوع به آگهی
طبخ و توزیع 1398/02/31 1398/03/06
خرید خدمات کارهای خدماتی ـ واگذاری کلیه کارهای حسابداری 1398/02/28 1398/02/31
صفحه 1 از 3