مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث ساختمان 1398/08/18 رجوع به آگهی
احداث ساختمان 1398/08/18 رجوع به آگهی
اجرای عملیات احداث ساختمان ژئوپارک 1398/08/18 1398/08/21
اجرای عملیات احداث ساختمان ژئوپارک 1398/08/11 1398/08/21
واگذاری اجرای عملیات احداث ساختمان مجموعه پذیرایی 1398/08/11 رجوع به آگهی
مشارکت و سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای هفت پروژه 1398/06/30 رجوع به آگهی
طراحی و اجرای هشت پروژه ( انجام تاسیسات زیربنایی، احداث و تکمیل پروژه و .... ) 1398/06/25 1398/07/02
مشارکت و سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای هفت پروژه سازمان 1398/06/25 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات احداث کانال انتقال آبهای سطحی 1398/06/23 1398/06/26
مشارکت و سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای هفت پروژه سازمان 1398/06/23 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 36