مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات اداری، نگهبانی، نقلیه و امور اجرایی 1398/12/01 رجوع به آگهی
جایگاه سوخت CNG 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه سوخت CNG 1398/11/23 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات اداری، نگهبانی، نقلیه و امور اجرایی شهرداری 1398/11/19 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات اداری، نگهبانی، نقلیه و امور اجرایی شهرداری 1398/11/12 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه سوخت CNG 1398/11/03 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه سوخت CNG 1398/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز 1398/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز 1398/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز 1398/06/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 56