کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406127 مناقصه پروژه سرمایه گذاری پیاده راه سازی هسته مرکزی استان مازندران 1402/09/14 1402/09/16
7381184 مناقصه سرمایه گذاری مشارکت در پروژه پیاده راه سازی هسته مرکزی - برای سرمایه گذار 14 باب از 34 باب مغازه احداثی استان مازندران 1402/09/07 1402/09/16
7375208 مناقصه پروژه خرید بایگانی ریلی استان مازندران 1402/09/06 رجوع به آگهی
7364985 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب بایگانی ریلی استان مازندران 1402/09/03 1402/09/07
7351502 مناقصه پروژه خرید بایگانی ریلی استان مازندران 1402/08/29 رجوع به آگهی
7347513 مناقصه پروژه زیباسازی میدان استان مازندران 1402/08/28 رجوع به آگهی
7309914 مناقصه عمومی یک مرحله ای زیبا سازی میدان هزار سنگز استان مازندران 1402/08/25 1402/08/30
7295197 مناقصه پروژه زیبا سازی میدان استان مازندران 1402/08/21 رجوع به آگهی
7286109 مناقصه پروژه همسان سازی تابلوهای معرف تجاری استان مازندران 1402/08/18 رجوع به آگهی
7284998 مناقصه همسان سازی تابلوهای معرف کاربری سر درب مغازه های روبروی پلیس راه استان مازندران 1402/08/17 1402/08/22
7269259 مناقصه خرید سرور HP استان مازندران 1402/08/14 رجوع به آگهی
7261922 مناقصه واگذاری پروژه همسان سازی تابلوهای معرف تجاری استان مازندران 1402/08/11 رجوع به آگهی
7261286 مناقصه خرید ویدئو وال55 اینچ با شاسی آلومینیوم 3.5 میلی متر استان مازندران 1402/08/11 1402/08/15
7261263 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور استان مازندران 1402/08/11 1402/08/15
7254421 مناقصه پروژه زیباسازی میدان استان مازندران 1402/08/09 رجوع به آگهی
7245735 مناقصه خرید سرور HP استان مازندران 1402/08/07 رجوع به آگهی
7238875 مناقصه عملیات اجرایی احداث واحد مانیتورینگ شهرداری استان مازندران 1402/08/06 1402/08/09
7238799 مناقصه عملیات حمل و پخش 5.000 تن آسفالت با اکیپ دستی در معابر فرعی سطح شهر. استان مازندران 1402/08/06 1402/08/09
7226436 مناقصه پروژه زیباسازی میدان هزار سنگ استان مازندران 1402/08/02 رجوع به آگهی
7222106 مناقصه پروژه احداث ساختمان واحد مانیتورینگ استان مازندران 1402/08/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 56