مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5985839 مناقصه اجاره واگذاری امتیاز بهره برداری یکساله یک دستگاه اتوبوس 24 نفره بین شهری 1401/09/06 رجوع به آگهی
5985042 مناقصه پروژه سرمایه گذاری مرمت و بازسازی خانه تاریخی با کاربری فرهنگی - گردشکری 1401/09/06 1401/09/13
5983424 مناقصه پروژه سرمایه گذاری مرمت و بازسازی خانه تاریخی 1401/09/05 1401/09/13
5975336 مناقصه واگذاری پروژه جمع آوری و ساماندهی متکدیان 1401/09/02 رجوع به آگهی
5963750 مناقصه اجاره و واگذاری امتیاز بهره برداری یکساله یک دستگاه اتوبوس 44 نفره بین شهری 1401/08/29 رجوع به آگهی
5961726 مناقصه مشارکت در پروژه ساخت و تجهیز بازار 1401/08/28 1401/09/02
5961136 مناقصه سرمایه گذاری مشارکت در پروژه ساخت و تجهیز بازار 1401/08/28 1401/09/02
5939165 مناقصه پروژه همسان سازی تابلوهای معرف کاربری سر درب مغازه ها 1401/08/22 1401/08/23
5937703 مناقصه سرمایه گذاری مشارکت در پروژه ساخت و تجهیز بازار 1401/08/21 1401/09/02
5937684 مناقصه واگذاری پروژه ساخت و تجهیز بازار 1401/08/21 1401/09/02
5932572 مناقصه پروژه همسان سازی تابلوهای معرف کاربری سر درب مغازه ها 1401/08/19 1401/08/23
5919086 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه جمع آوری و ساماندهی متکدیان و اداره سامانکده 1401/08/15 1401/08/19
5919020 مناقصه پروژه جابجایی دو خط لوله انتقال 800 چدن داکتیل و 600 آزبست 1401/08/15 1401/08/19
5916881 مناقصه پروژه نگهداری گرمخانه 1401/08/15 رجوع به آگهی
5915963 مناقصه واگذاری پروژه جابجایی دو خط لوله انتقال 800 چدن داکتیل و 600 آزبست 1401/08/15 رجوع به آگهی
5911179 مناقصه پروژه همسان سازی تابلوهای معرف کاربری سردرب مغازه ها 1401/08/12 رجوع به آگهی
5901360 مناقصه پروژه برق رسانی خط پردازش تفکیک زباله 1401/08/10 رجوع به آگهی
5890229 مناقصه پروژه نگهداری گرمخانه شهرداری 1401/08/07 رجوع به آگهی
5889909 مناقصه واگذاری پروژه جابجایی دو خط لوله انتقال 800 چدن داکتیل و 600 آزبست 1401/08/07 رجوع به آگهی
5867613 مناقصه اجرای برق رسانی سوله خط پردازش تفکیک زباله خشک 1401/08/05 1401/08/10
صفحه 1 از 49