مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه موزاییک کاری پیاده روهای سطح شهر 1398/05/08 رجوع به آگهی
واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت و روب معابر شهری و... 1398/05/03 رجوع به آگهی
واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت و روب معابر شهری و... 1398/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت و روب معابر شهری و... 1398/04/25 رجوع به آگهی
واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت و روب معابر شهری و... 1398/04/25 رجوع به آگهی
پروژه اجرای عملیات قیرپاشی، تهیه، حمل و پخش آسفالت خیابان های اصلی و فرعی سطح توسط اکیپ دستی 1398/04/16 رجوع به آگهی
برداشت آسفالت با آسفالت تراش و اجرای آسفالت معابر سطح شهر 1398/04/16 رجوع به آگهی
واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت و روب معابر شهری و... 1398/04/09 رجوع به آگهی
پروژه حمل پخش و اجرای آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر 1398/04/09 رجوع به آگهی
پروژه حمل، پخش و اجرای آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر 1398/04/09 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 56