مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه حمل، پخش و اجرای آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر 1398/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری امور بارگیری, حمل و دفن زباله به بخش خصوصی 1397/12/11 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات اداری، نگهبانی، نقلیه و امور اجرایی 1397/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری امور بارگیری, حمل و دفن زباله به بخش خصوصی 1397/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری و ساماندهی متکدیان 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات اداری، نگهبانی، نقلیه و امور اجرایی شهرداری 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات اداری، نگهبانی، نقلیه و امور اجرایی 1397/11/28 رجوع به آگهی
جمع آوری و ساماندهی متکدیان 1397/11/25 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه ساماندهی کوچه 1397/11/15 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات اداری، نگهبانی، نقلیه و امور اجرایی شهرداری 1397/11/11 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 56