مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه ساماندهی کوچه 1397/11/15 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات اداری، نگهبانی، نقلیه و امور اجرایی شهرداری 1397/11/11 رجوع به آگهی
اصلاحیه جمع آوری و ساماندهی متکدیان 1397/11/10 رجوع به آگهی
واگذاری امور بارگیری, حمل و دفن زباله به بخش خصوصی 1397/11/09 رجوع به آگهی
جمع آوری و ساماندهی متکدیان در شهر 1397/11/08 رجوع به آگهی
جمع آوری و ساماندهی متکدیان در شهر 1397/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه ساماندهی کوچه 1397/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات اداری نگهبانی نقلیه و امور اجرایی 1397/11/04 رجوع به آگهی
واگذاری امور بارگیری, حمل و دفن زباله به بخش خصوصی 1397/11/02 رجوع به آگهی
جمع آوری و ساماندهی متکدیان در شهر 1397/11/01 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 56