مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5938740 مناقصه خرید پایه چدنی 1401/08/21 1401/08/26
5938714 مناقصه خرید اتوبوستر 1401/08/21 1401/08/26
5938709 مناقصه خریدریکلوزر 20 کیلو ولت 1401/08/21 1401/08/26
5938691 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سیم آلومینیوم 1401/08/21 1401/08/26
5938690 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سیم آلومینیوم روکشدر 1401/08/21 1401/08/26
5937717 مناقصه خرید اجناس مورد نیاز اتوبوستر- سیم آلومینیوم - سیم آلومینیوم روکشدار - پایه چدنی - ریکلوزر 1401/08/21 1401/08/26
5867546 مناقصه خرید پایه بتنی گرد 1401/08/05 1401/08/05
5837372 مناقصه خرید تابلو لوازم اندازه گیری فشار ضعیف 1401/07/30 1401/08/05
5837367 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پایه بتنی گرد 1401/07/30 1401/08/05
5836652 مناقصه خرید تابلو لوازم اندازه گیری فشار ضعیف - خرید پایه بتنی گرد 1401/07/30 1401/08/05
5800007 مناقصه خرید کانکتور ارتباط خط (یراق خود نگهدار) - خرید کانکتور ارتباط روشنایی (یراق خود نگهدار) - خرید کلمپ انتهائی کابل خود نگهدار و .... 1401/07/24 1401/07/28
5796530 مناقصه خریدکانکتور ارتباط خط (یراق خود نگهدار) 1401/07/23 1401/07/28
5796527 مناقصه خرید کانکتور ارتباط روشنایی 1401/07/23 1401/07/28
5796524 مناقصه خرید کلمپ انتهائی کابل خود نگهدار (یراق خود نگهدار) 1401/07/23 1401/07/28
5796520 مناقصه خرید کانکتور تبدیلی انشعاب یک به دو ( یراق خودنگهدار) 1401/07/23 1401/07/28
5796518 مناقصه خرید کلمپ آویز خودنگهدار (یراق خود نگهدار) 1401/07/23 1401/07/28
5794681 مناقصه خرید کانکتور ارتباط خط (یراق خود نگهدار) - خرید کانکتور ارتباط روشنایی (یراق خود نگهدار) - خرید کلمپ انتهائی کابل خود نگهدار و .... 1401/07/23 1401/07/28
5637101 مناقصه عملیات قرائت کنتور ردیف عادی شامل مناطق شهری و روستایی 1401/06/08 1401/06/13
5637070 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری تامین خودرو استیجاری با راننده در سطح استان 1401/06/08 1401/06/13
5636268 مناقصه واگذاری عملیات قرائت کنتور - واگذاری تامین خودرو استیجاری با راننده 1401/06/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 40