مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تجهیزات سیستم های اطفای حریق آبی و گازی و اجرای خدمات نصب آن 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید Thin client 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات آنتنالاین 1400/10/20 1400/10/29
مناقصه خرید تجهیزات و اجرای خدمات سازه فلزی سایبان و متعلقات- مرکز مخابراتی 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه واگذاری اجرای خدمات تست تجهیزات مخابراتی 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابل 1400/10/14 1400/10/21
مناقصه خرید تجهیزات سیویل -سایبان 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات و اجرای خدمات طرح نیرورسانی افزایش دیماند برق از ۱٫۸ مگاوات به ۳ مگاوات - مرکز مخابراتی 1400/10/13 1400/10/22
مناقصه خرید کف کاذب و اجرای خدمات نصب آن 1400/10/13 1400/10/15
مناقصه خرید تجهیزات و اجرای خدمات طرح نیرورسانی افزایش دیماند برق 1400/10/13 1400/10/22
مناقصه خرید دیزل ژنراتور 22kva 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دیزل ژنراتور 22kva 1400/10/09 1400/10/18
مناقصه خرید تجهیزات برقی و روشنایی و اجرای خدمات نصب آن 1400/10/09 1400/10/12
مناقصه خرید تابلو برق های mv فشار متوسط و اجرای خدمات نصب و راه اندازی آن 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه خرید تجهیزات مربوط به سازه بتنی مخزن دفنی گازوئیل و اجرای خدمات نصب آن مرکز مخابراتی 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه خرید تجهیزات مربوط به سازه بتنی مخزن دفنی گازوییل و اجرای خدمات نصب آن 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه اجرای خرید تجهیزات و اجرای خدمات سازه فلزی سایبان و متعلقات 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات و اجرای خدمات سازه فلزی سایبان و متعلقات- مرکز مخابراتی 1400/10/02 1400/10/09
مناقصه خرید تجهیزات برقی و روشنایی و اجرای خدمات نصب آن - مرکز مخابراتی 1400/10/01 1400/10/04
مناقصه خرید کابل فیدر 1400/10/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 94