مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تجهیزات و اجرای خدمات کف کاذب دیتا سنتر مرکز مخابرات 1398/11/05 رجوع به آگهی
شناسایی و انتخاب پیمانکاران حائز شرایط جهت ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه RAN به صورت کلید در دست 1398/11/05 رجوع به آگهی
اجرای خدمات نظارت حین اجرا و ارزیابی کیفیت خدمات سایت­های روستایی 1398/11/03 رجوع به آگهی
خرید تابلو و لیبل مشخصات سایت 1398/11/01 رجوع به آگهی
اجرای خدمات نظارت حین اجرا و ارزیابی کیفیت خدمات سایت های روستایی 1398/11/01 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات مصرفی پروژه 1398/11/01 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات و اجرای خدمات طرح توسعه و نوسازی ساختمان نگهبانی مرکز مخابرات 1398/10/30 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات مصرفی TI 1398/10/30 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات و اجرای خدمات رک دیتا سنتر مرکز مخابرات 1398/10/30 رجوع به آگهی
اجرای خدمات نظارت حین اجرا 1398/10/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 33