کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7409323 مناقصه خرید تجهیزات و اجرای خدمات سیستم پایش و مدیریت زیرساخت فیزیکی مرکز استان تهران 1402/09/15 1402/09/18
7409308 مناقصه خرید تجهیزات قطعات الکترونیکی استان تهران 1402/09/15 1402/09/15
7407251 مناقصه خرید تجهیزات و اجرای خدمات سیستم پایش و مدیریت زیرساخت فیزیکی مرکز مخابراتی استان تهران 1402/09/15 رجوع به آگهی
7395396 مناقصه خرید تجهیزات یدکی سیستم سرمایش مرکز داده استان تهران 1402/09/12 رجوع به آگهی
7384001 مناقصه خرید UPS استان تهران 1402/09/08 رجوع به آگهی
7383762 مناقصه خرید کابل آلارم استان تهران 1402/09/08 1402/09/13
7383749 مناقصه خرید یو پی اس استان تهران، استان فارس 1402/09/08 1402/09/15
7380380 مناقصه خرید تجهیزات یدکی چیلر مرکز داده استان تهران 1402/09/07 1402/09/09
7375175 مناقصه خرید و اجرای خدمات پکیج عمرانی دوم ساختمان مرکز داده استان تهران 1402/09/06 1402/09/14
7375117 مناقصه خرید یو پی اس استان تهران، استان اصفهان 1402/09/06 1402/09/12
7373707 مناقصه خرید UPS استان تهران 1402/09/06 رجوع به آگهی
7370221 مناقصه خرید دکل های زیباسازی شده طرح درختی استان تهران 1402/09/05 1402/09/08
7369846 مناقصه خرید تجهیزات یدکی مربوط به سیستم خنک کننده مراکز مخابراتی استان تهران 1402/09/05 1402/09/11
7369839 مناقصه خرید باتری استان تهران 1402/09/05 1402/09/12
7369816 مناقصه خرید تجهیزات و اجرای خدمات تابلوهای فشار ضعیف استان تهران 1402/09/05 1402/09/08
7366308 مناقصه خرید تجهیزات یدکی چیلر مرکز داده استان تهران 1402/09/04 1402/08/25
7362933 مناقصه خرید تجهیزات مصرفی سایتهای مخابراتی استان تهران 1402/09/02 1402/09/08
7359595 مناقصه خرید تجهیزات قطعات الکترونیکی استان تهران 1402/09/01 1402/10/06
7359583 مناقصه خرید و نصب سیستم اطفا حریق ساختمان مرکز بومی سازی استان تهران 1402/09/01 رجوع به آگهی
7359577 مناقصه خرید تجهیزات ارتباط رادیویی استان تهران 1402/09/01 1402/09/08
صفحه 1 از 128