مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5998843 مناقصه واگذاری اجرای خدمات نگهداری ساختمان و تأسیسات مرکز مخابراتی 1401/09/09 1401/09/19
5998842 مناقصه اجرای خدمات نگهداری ساختمان و تاسیسات مرکز مخابراتی 1401/09/09 1401/09/19
5998221 مناقصه اجرای خدمات نگهداری ساختمان و تاسیسات مرکز مخابراتی 1401/09/09 1401/09/19
5991839 مناقصه اجرای خدمات نگهداری ساختمان و تاسیسات مراکز مخابراتی 1401/09/07 1401/09/15
5981941 مناقصه واگذاری اجرای خدمات تبلیغات محیطی 1401/09/05 1401/09/12
5979034 مناقصه اجرای خدمات تبلیغات محیطی 1401/09/03 1401/09/12
5976758 مناقصه خرید تجهیزات و اجرای خدمات مربوط به نصب و راه اندازی رک و راهرو مرکز مخابراتی 1401/09/02 1401/09/10
5976731 مناقصه خرید نرم افزار cloud native 1401/09/02 1401/09/08
5976730 مناقصه اجرای خدمات نگهداری تجهیزات و سرویس پیشگیرانه سیستم های سرمایش اینرو و چیلر مراکز 1401/09/02 1401/09/10
5976358 مناقصه اجرای خدمات نگهداری تجهیزات و سرویس پیشگیرانه سیستم های سرمایش اینرو و چیلر 1401/09/02 1401/09/10
5975556 مناقصه خرید نرم افزار Native Cloud 1401/09/02 1401/09/08
5975527 مناقصه خرید تجهیزات و اجرای خدمات مربوط به نصب و راه اندازی رک و راهرو 1401/09/02 1401/09/10
5971575 مناقصه اجرای خدمات درایو تست 1401/09/01 1401/09/10
5970851 مناقصه اجرای خدمات تست سازه های فولادی و بتنی مرکز مخابراتی 1401/09/01 1401/09/07
5964025 مناقصه خرید تجهیز و اجرای خدمات سیستم اطفا حریق 1401/08/29 1401/09/05
5958925 مناقصه خرید تجهیزات فیبر نوری 1401/08/28 1401/09/05
5958923 مناقصه خرید تجهیزات و اجرای خدمات نصب و راه اندازی سامانه های ارتباطات شبکه 1401/08/28 1401/08/30
5957038 مناقصه خرید لیبل و ریبون 1401/08/26 1401/09/05
5957037 مناقصه خرید تجهیزات فیبر نوری 1401/08/26 1401/09/05
5945905 مناقصه خرید استراکچر باتری 1401/08/23 1401/08/28
صفحه 1 از 109