کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7401595 مناقصه تهیه و تامین کلیه ابزار و لوازم مصالح و تجهیزات اداره پشتیبانی نگهداری و تعمیرات در 69 ردیف شامل : کلنگ - چاک لاین - شیلنگ تراز - تیغه اره - سیم جین استان اصفهان 1402/09/13 رجوع به آگهی
7395169 مناقصه 5 ردیف مناقصه شامل : 1- ELEMENT FOR ATLAS COPC.comPRESSOR 2- پمپ دیزلی 3- STUD BOLT 4- دستگاه اتوماتیک اندازه گیری آسفالتین 5-گرند مانیتور استان اصفهان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7390262 مناقصه عملیات گودبرداری ، خاکبرداری ، تخریب آسفالت و بتن استان اصفهان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7371425 مناقصه تامین GASKET استان اصفهان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7370456 مناقصه تامین شامل 5 مورد STUD BOLT- GASKET- کلاه ایمنی - HEAT EXCHANGER TUBES- ضد خوردگی سوخت جت استان اصفهان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7370423 مناقصه خرید کلاه ایمنی استان اصفهان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7370370 مناقصه خرید STUD BOLT استان اصفهان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7370337 مناقصه خرید ضد خوردگی سوخت جت استان اصفهان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7370331 مناقصه تامین HEAT EXCHANGER TUBES استان اصفهان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7284831 مناقصه در خصوص طراحی، خرید، اجرا، نصب و راه اندازی مخازن 5 گانه با کلیه متعلقات جهت ذخیره سازی فرآورده های نفتی استان اصفهان 1402/08/17 رجوع به آگهی
7278567 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی جهت ارتقای سیستم پیجینگ واحدهای تقطیر 3 و بنزین سازی بصورت PC استان اصفهان 1402/08/16 رجوع به آگهی
7275363 مناقصه 5 عنوان مناقصه شامل :ADUS SPARE PARTS-PIPE-مواد شیمیایی بویلرها-STATIONARY TUBESHEET-نوار نقاله لاستیکی استان اصفهان 1402/08/15 رجوع به آگهی
7271608 مناقصه خرید ADU5 SPARE PARTS استان اصفهان 1402/08/14 رجوع به آگهی
7271560 مناقصه STATIONARY TUBESHEET استان اصفهان 1402/08/14 رجوع به آگهی
7270564 مناقصه مواد شیمیایی بویلرها استان اصفهان 1402/08/14 رجوع به آگهی
7270534 مناقصه خرید PIPE استان اصفهان 1402/08/14 رجوع به آگهی
7270513 مناقصه تولید، استقرار ،تحویل و پشتیبانی سامانه میز خدمت هوشمند استان اصفهان 1402/08/14 رجوع به آگهی
7270510 مناقصه نوار نقاله لاستیکی استان اصفهان 1402/08/14 رجوع به آگهی
7251516 مناقصه تولید، استقرار ،تحویل و پشتیبانی سامانه میز خدمت هوشمند استان اصفهان 1402/08/08 رجوع به آگهی
7250397 مناقصه تولید، استقرار ،تحویل و پشتیبانی سامانه میز خدمت هوشمند استان اصفهان 1402/08/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 119