مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین 7300 کیلوگرم هیدرازین هیدرات 55% 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ولوهای پروانه ای CPP بهمراه قطعات یدکی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تست گیج های WIKA مورد نیاز 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اقلام مربوط به تستر گاورنر و تستر کنتور سوخت 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ۲۰ عدد اگنایتور (جرقه زن) برنر واحدهای نیروگاه 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ۱۰ عدد نشاندهنده دما از نوع کاپیلاری 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تست گیج های WIKA ـ تستر گاورنر کنتور سوخت ـ 10 عدد نشان دهنده دما از نوع کاپیلاری ـ 20 عدد اگنایتور (جرقه زن) برنر 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کاسه نمد 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه تامین اکچوایتور و پوزیشنرفید پمپ - برند NELES - خرید کاسه نمدهای مورد نیاز نیروگاه و .... 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ولوهای پروانه ای CPP بهمراه قطعات یدکی 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه تامین اکچوایتور و پوزیشنر فید پمپ 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کاسه نمدهای مورد نیاز نیروگاه حرارتی 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین اکچوایتور و پوزیشنر فید پمپ 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین اکچوایتور و پوزیشنر فید پمپ - خرید کاسه نمدها - تأمین ولوهای پروانه های CPP 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ولوهای پروانه ای CPP بهمراه قطعات یدکی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی سیم پیچ استاتور الکتروموتور پمپ آب خنک کن 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه ترمومترهای یاتاقان و الکتروموتور FDFAN و GRFAN 1400/07/20 1400/07/25
مناقصه تامین اکچوایتور و پوزیشنر فید پمپ - برند NELES فنلاند 1400/07/20 1400/07/25
مناقصه تأمین تست گیجهای WIKA مورد نیاز نیروگاه حرارتی - تأمین اکچوایتور و پوزیشنر فید پمپ و .... 1400/07/18 رجوع به آگهی
مناقصه تامین سنسور اکسیژن محلول در آب و ترانسمیتر فروستات سرعت 1400/07/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19