مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حمل 80/000 تن شمش فولادی 1387/10/24 1387/11/09
واگذاری حمل 70/000 تن شمش فولادی 1387/10/24 1387/11/09
واگذاری حمل 60/000 تن شمش فولادی 1387/10/24 1387/11/09
واگذاری بخشی از ا مور نگهبانی 1387/10/23 1387/10/28
واگذاری نظافت صنعتی و خدمات عمومی 1387/10/23 1387/11/05
مکانیزم هل دهنده شمش به داخل کوره 1387/10/22 1387/11/07
خرید یک دستگاه جرثقیل 20 تن 1387/10/21 1387/11/06
واگذاری فعالیت های برق 1387/10/14 1387/10/24
تامین، سرویس ، نگهداری و آماده به کار نگهداشتن دستگاه های نسخه برداری و کپی 1387/10/12 1387/11/01
خرید الکتروپمپ تغذیه 1387/10/12 1387/11/16
صفحه 1989 از 2016