مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
دمونتاژومونتاژ صفحات الکتروفیلترهای ESP,EGF 1398/06/13 رجوع به آگهی
دمونتاژ و مونتاژ صفحات الکترو فیلترهای esp.egf -طراحی, تامین تجهیزات, نصب و راه اندازی سامانه حفاظت... 1398/06/13 رجوع به آگهی
خرید 14341 دست کاپشن و شلوار ورزشی- خرید 67 ردیف آجر شاموتی- خرید 1.000.000 کیلوگرم گرافیت گرانوله 9... 1398/06/12 رجوع به آگهی
عملیات تخلیه, بارگیری و حمل به پای کشتی حدود 800.000 هزار تن محصولات صادراتی و حفاظت و حراست 1398/06/09 رجوع به آگهی
خرید 14341 دست کاپشن و شلوار ورزشی-خرید 67 ردیف آجر شاموتی- خرید 1.000.000 کیلوگرم گرافیت گرانوله 97... 1398/06/09 رجوع به آگهی
عملیات بارگیری و حمل به پای کشتی حدود 800 هزار تن محصولات فولادی و حفظ و حراست از انبار 1398/06/06 1398/07/10
خرید 1100 عدد لانس دمش گاز ازت 1398/06/05 1398/06/16
گرافیت گرانوله 1398/06/04 1398/06/12
خرید دو ردیف قالب مقطع و کاست فولادسازی، عملیات بازسازی 5 عدد برج خنک کننده شرقی واحد یک انرژی و بیو... 1398/06/04 رجوع به آگهی
خرید دو ردیف قالب مقطع و کاست فولادسازی-عملیات بازسازی 5 عدد برج خنک کننده شرقی-خرید 8800 متر لوله پ... 1398/06/02 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 2002