مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید سه ست فیلتر هوای کمپرسور آنسالدو 1398/05/15 رجوع به آگهی
انجام عملیات بازدید سالیانه واحدهای بخار و بویلرهای نیروگاه سیکل ترکیبی 1398/04/16 رجوع به آگهی
خرید فیلتر هوا 1398/04/13 رجوع به آگهی
خرید قطعات و انجام خدمات نصب ایزولاتور و انجام اصلاحات در سیستم حفاظت کاتدیک واحدها 1398/04/02 رجوع به آگهی
تنظیفات و نگهداری فضای سبز نیروگاه 1398/03/29 رجوع به آگهی
عملیات انجام امور خدماتی و تنظیف ابنیه و تاسیسات و همچنین عملیات نگهداری فضای سبز نیروگاه 1398/01/29 1398/02/04
تنظیفات و نگهداری فضای سبز نیروگاه 1398/01/29 رجوع به آگهی
انجام عملیات بازدید سالیانه واحدهای بخار و بویلرهای نیروگاه 1397/09/11 رجوع به آگهی
واگذاری رفع نشتی از بویلرهای شماره 1 الی 6 نیروگاه سیکل ترکیبی 1397/08/13 رجوع به آگهی
آنالیز سوخت شرکت 1397/08/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 21