مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید سه ست فیلتر هوای کمپرسور آنسالدو 1398/05/15 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات بازدید سالیانه واحدهای بخار و بویلرهای نیروگاه سیکل ترکیبی 1398/04/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید فیلتر هوا 1398/04/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات و انجام خدمات نصب ایزولاتور و انجام اصلاحات در سیستم حفاظت کاتدیک واحدها 1398/04/02 رجوع به آگهی
مناقصه تنظیفات و نگهداری فضای سبز نیروگاه 1398/03/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات انجام امور خدماتی و تنظیف ابنیه و تاسیسات و همچنین عملیات نگهداری فضای سبز نیروگاه 1398/01/29 1398/02/04
مناقصه تنظیفات و نگهداری فضای سبز نیروگاه 1398/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات بازدید سالیانه واحدهای بخار و بویلرهای نیروگاه 1397/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رفع نشتی از بویلرهای شماره 1 الی 6 نیروگاه سیکل ترکیبی 1397/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه آنالیز سوخت شرکت 1397/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه لوازم و بازدید و سرویس سالیانه و تعمیرات لیفتراک و جرثقیل های نیروگاه 1397/07/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سه ست فیلتر هوای کمپرسور آنسالدو 1397/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه نمونه برداری و تست بررسی ارزیابی کیفیت و تجزیه و تحلیل سوخت نیروگاه ها 1397/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه آنالیز روغن ترانس نیروگاه 1397/03/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید فیلتر هوای واحد GE-F5 1397/02/29 رجوع به آگهی
مناقصه آنالیز روغن توربین نیروگاه های تابعه 1397/02/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ممبران 1396/11/15 1396/11/20
مناقصه واگذاری عملیات تنظیف ابنیه و تجهیزات و نگهداری فضای سبز و باغ لیمو و برداشت محصول نیروگاه 1396/10/21 1396/11/03
مناقصه تمدید خرید قطعات و انجام خدمات نصب ایزولاتور و انجام اصلاحات در سیستم حفاظت کاتدیک واحدهای آنسالدو نیروگاه سیکل ترکیبی 1396/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات بازدید سالیانه واحدهای بخار و بویلرهای نیروگاه سیکل ترکیبی 1396/09/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11