کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7404935 مناقصه خرید تابلو فشار متوسط کمپکت دارای اتوماسیون به همراه چنج آور استان تهران 1402/09/14 1402/09/20
7404905 مناقصه اجرای عملیات توسعه ، احداث اصلاح و بهینه سازی شبکههای توزیع نیروی برق محدوده در مناطق برق استان تهران 1402/09/14 1402/09/20
7404142 مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنائی معابر استان تهران 1402/09/14 1402/09/19
7401347 مناقصه واگذاری اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه های توزیع نیروی برق PM تجدید محدوده عملیاتی استان تهران 1402/09/13 1402/09/18
7399502 مناقصه واگذاری اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه های توزیع نیروی برق PM استان تهران 1402/09/13 1402/09/18
7399016 مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی معابر و اجرای عملیات تعویض 500 دستگاه جعبه انشعاب فرسوده استان تهران 1402/09/13 1402/09/19
7394740 مناقصه واگذاری اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه های توزیع نیروی برق PM استان تهران 1402/09/12 1402/09/18
7376933 مناقصه خرید نمایشگر صنعتی استان تهران 1402/09/06 1402/09/11
7376756 مناقصه خرید انواع کابل انشعاب مسی فشار ضعیف با عایق PVC استان تهران 1402/09/06 1402/09/11
7376732 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری جهت ارتقاء رایانه استان تهران 1402/09/06 1402/09/11
7374905 مناقصه خرید 12 دستگاه نمایشگر صنعتی استان تهران 1402/09/06 1402/09/11
7374730 مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری جهت ارتقاء رایانه مورد نیاز استان تهران 1402/09/06 1402/09/11
7374691 مناقصه خرید انواع کابل انشعاب مسی فشار ضعیف با عایق PVC استان تهران 1402/09/06 1402/09/11
7370078 مناقصه خرید انواع کابل انشعاب مسی فشار ضعیف با عایق PVC مورد نیاز خود استان تهران 1402/09/05 1402/09/11
7370060 مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری جهت ارتقاء رایانه مورد نیاز استان تهران 1402/09/05 1402/09/11
7370050 مناقصه خرید نمایشگر صنعتی استان تهران 1402/09/05 1402/09/11
7362543 مناقصه خرید مفصل حرارتی فشار ضعیف 4در185 استان تهران 1402/09/02 1402/09/06
7362542 مناقصه خرید مفصل حرارتی فشار متوسط 1در185 استان تهران 1402/09/02 1402/09/06
7362510 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای مناقصه خرید 305 دستگاه ترانسفورماتور استان تهران 1402/09/02 1402/09/06
7358998 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری انشعابات دیماندی در محدوده عملیاتی مناطق برق استان تهران 1402/09/01 1402/09/06
صفحه 1 از 210