مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6002781 مناقصه اجرای عملیات بازدید و تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی 1401/09/10 1401/09/15
6001918 مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر منطقه برق 1401/09/10 1401/09/15
5999737 مناقصه خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف پروتودور 1401/09/09 1401/09/14
5999183 مناقصه اجرای عملیات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق 1401/09/09 1401/09/26
5999132 مناقصه خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف با عایق pvc 1401/09/09 1401/09/14
5998475 مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر 1401/09/09 1401/09/12
5998265 مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه 1401/09/09 1401/09/15
5993872 مناقصه خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف با عایق pvc 1401/09/08 رجوع به آگهی
5993860 مناقصه اجرای عملیات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق 1401/09/08 1401/09/26
5991393 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بازدید تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی معابر منطقه برق 1401/09/07 1401/09/12
5991385 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 255 دستگاه ترانسفورماتور 1401/09/07 1401/09/12
5991282 مناقصه عملیات بازدید تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی معابر منطقه برق 1401/09/07 1401/09/12
5989985 مناقصه اجرای عملیات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی 1401/09/07 1401/09/12
5989964 مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر 1401/09/07 1401/09/12
5989935 مناقصه خرید 255 دستگاه ترانسفورماتورهای روغنی کنسرواتوری 20/0.4 کیلوولت 1401/09/07 1401/09/12
5989934 مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر 1401/09/07 1401/09/12
5987058 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید131 دستگاه تابلو کمپکت 20 کیلوولت دارای اتوماسیون 1401/09/06 1401/09/10
5985806 مناقصه خرید 131 دستگاه 25 سری انواع تابلو فشار 1401/09/06 1401/09/10
5985788 مناقصه اجرای عملیات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی 1401/09/06 1401/09/12
5985674 مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر 1401/09/06 1401/09/12
صفحه 1 از 169