مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق 1398/06/24 رجوع به آگهی
اصلاحیه انتقال نیرو و برق رسانی 1398/06/24 رجوع به آگهی
جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار با سیم های مسی موجود - انتقال نیرو و برق رسانی - توسعه و احداث و اصلاح... 1398/06/24 1398/06/28
واگذاری اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار با سیم های مسی موجود در شبکه های توزیع نیروی برق و... 1398/06/23 1398/06/28
اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق 1398/06/21 رجوع به آگهی
واگذاری ارائه خدمات مراقبتی، حفاظتی و صیانتی از ابنیه، تاسیسات، تجهیزات و کارکنان در سطح شرکت 1398/06/20 1398/06/25
اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق 1398/06/20 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات مراقبتی، حفاظتی و صیانتی از ابنیه، تاسیسات، تجهیزات و کارکنان خود 1398/06/17 1398/06/25
واگذاری اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل خود نگهدار با سیم های مسی موجود در شبکه های توزیع 1398/06/13 1398/06/20
واگذاری اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل خود نگهدار با سیم های مسی موجود در شبکه های توزیع 1398/06/12 1398/06/20
صفحه 1 از 192