مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری انشعابات دیماندی 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه خرید کنتور دیجیتالی تکفاز 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات توسعه احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق(گذراز تابستان 1401) 1400/10/29 1400/11/04
مناقصه خرید کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه ویرایش 4 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه واگذاری اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه خرید کابل ۱۸۵×۴ فشار ضعیف با عایق XLPE 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه اجرای عملیات توسعه، احداث واصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابل ۱۸۵×۴ فشار ضعیف با عایق XLPE 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۲۲۹ دستگاه ترانسفورماتورهای روغنی کنسرواتوری ۲۰/۰۰۴ کیلوولت مورد نیاز خود 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری رایانه 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری رایانه 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۲۲۹ دستگاه ترانسفورماتورهای روغنی کنسرواتوری ۲۰/۰۰۴ کیلوولت 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق (تامین برق متقاضیان) 1400/10/20 1400/10/25
صفحه 1 از 145