مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیر و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه روشنایی معابر 1398/03/01 رجوع به آگهی
اجرای عملیات تعمیر و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه روشنایی معابر و توسعه و احداث و اصلاح بهینه سازی شب... 1398/02/31 1398/03/05
اجرای عملیات تعمیر و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه روشنایی معابر و توسعه و احداث و اصلاح بهینه سازی شب... 1398/02/30 1398/03/05
اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیرو، اجرای عملیات تعمیر و نگهداری و... 1398/02/30 1398/03/04
اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیرو، اجرای عملیات تعمیر و نگهداری و... 1398/02/29 1398/03/04
واگذاری ارائه خدمات سرویس دوره ای کولرهای آبی در محدوده عملیاتی منطقه برق بعثت شرکت 1398/02/29 1398/03/06
واگذاری ارائه خدمات سرویس دوره ای کولرهای آبی در محدوده عملیاتی منطقه برق بعثت شرکت 1398/02/28 1398/03/06
واگذاری اجرای عملیات خدمات جامع مشترکین و اصلاح انشعابات مناطق 22 گانه 1398/02/26 1398/02/31
اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیرو 1398/02/26 1398/02/31
اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیرو در منطقه برق 1398/02/26 1398/02/31
صفحه 1 از 178