مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
سرویس دهی و ارائه خدمات نظافت و آبدارخانه و ... ساختمان های اداری 1397/10/15 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از خدمات مالی، اداری، فنی و بهره برداری و ... 1397/10/15 1397/10/22
تهیه و نصب 500 فقره انشعاب پراکنده فاضلاب و اجرای 300 متر شبکه فاضلاب (توسعه و بازسازی) 1397/09/26 رجوع به آگهی
نصب 500 فقره انشعاب فاضلاب به همراه 300 متر توسعه شبکه فاضلاب به صورت پراکنده در سطح منطقه 1397/07/01 1397/07/08
اجرای عملیات تعمیر و نگهداری پست امداد فاضلاب، توسعه و بازسازی شبکه و انشعابات 1397/06/12 1397/06/19
ارائه خدمات درآمدی نواحی دو و سه 1397/05/24 رجوع به آگهی
تامین مالی، تکمیل ساخت، تامین و نصب تجهیزات بهره برداری و انتقال 1397/05/15 1397/05/20
تامین مالی، تکمیل ساخت، تامین و نصب تجهیزات بهره برداری و انتقال 1397/05/13 1397/05/20
فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی ـ تامین مالی، تکمیل ساخت، تامین و نصب تجهیزات بهره برداری و انتقال 1397/03/30 1397/04/04
شناسایی و ارزیابی کیفی ـ تامین مالی، تکمیل ساخت، تامین و نصب تجهیزات بهره برداری و انتقال 1397/03/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 41