مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه برون سپاری تهیه و تامین لوازم کامل انشعاب آب به همراه کنتور از قطر 0/5 تا 2 اینج، بارگیری، حمل، تخلیه، تحویل و اجرای عملیات نصب یا تغییر انشعاب آب 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه خدمات بازدید-برداشت شناسنامه و ثبت اطلاعات منهول های فاضلاب شبکه های جمع آوری فاضلاب 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری تهیه و تامین لوازم کامل انشعاب آب به همراه کنتور از قطر 0/5 تا 2 اینج، بارگیری، حمل، تخلیه، تحویل و اجرای عملیات نصب یا تغییر انشعاب آب 1400/10/26 1400/11/03
مناقصه خدمات بازدید، برداشت شناسنامه و ثبت اطلاعات منهولهای فاضلاب شبکه های جمع آوری فاضلاب 1400/10/25 1400/11/02
مناقصه خدمات بازدید-برداشت شناسنامه و ثبت اطلاعات منهول های فاضلاب 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تحویل شیرآلات انشعابی در اقطار مختلف 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات درآمدی ناحیه دو 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه عملیات حفاری 5 حلقه چاه عمیق آب شرب بهداشتی 1400/10/19 1400/10/26
مناقصه اجرای عملیات خاکی، پی سازی، نصب مخزن، اجرای خطوط و حوضچه ها و شیرآلات مرتبط با شش باب مخزن فولادی توزیع آب اضطراری 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مربوط به تصحیح قراداد انشعاب آب و فاضلاب, پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب و وصول مطالبات معوقه حق انشعاب آب و فاضلاب و معوقه آب بها -خدمات درآمدی در محدوده ناحیه یک شرکت آب و... 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات خاکی، پی سازی، نصب مخزن، اجرای خطوط و حوضچه ها و شیرآلات مرتبط با شش باب مخزن فولادی توزیع آب 1400/10/07 1400/10/14
مناقصه انجام خدمات مربوط به تصحیح قراداد انشعاب آب و فاضلاب, پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب و وصول مطالبات معوقه حق انشعاب آب و فاضلاب 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات درآمدی ناحیه یک 1400/10/06 1400/10/13
مناقصه خرید، حمل، بارگیری و باراندازی لوازم مورد نیاز نصب شیرهای پیلاری و متعلقات مربوط 1400/10/02 1400/10/11
مناقصه عملیات حفاری 5 حلقه چاه عمیق آب شرب بهداشتی به روش روتاری لوله گذاری، سیمانکاری، توسعه و آزمایش پمپاژ 1400/09/30 1400/10/07
مناقصه خرید، حمل، بارگیری و باراندازی لوله داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات و متعلقات به طول 24006 متر به همراه 4001 حلقه واشر مربوطه جهت استفاده در خطوط آبرسانی 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، بارگیری و باراندازی لوله داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات و متعلقات به طول 24006 متر به همراه 4001 حلقه واشر مربوطه جهت استفاده در خطوط آبرسانی 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات بازدید، برداشت شناسنامه و ثبت اطلاعات منهول های فاضلاب شبکه های جمع آوری فاضلاب 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات بازدید، برداشت شناسنامه و ثبت اطلاعات منهول های فاضلاب 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، بارگیری و باراندازی لوله داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات و متعلقات به طول 24006 متر به همراه 4001 حلقه واشر مربوطه جهت استفاده در خطوط آبرسانی 1400/09/11 1400/09/17
صفحه 1 از 30