مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه 1399/08/21 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه 1399/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات نگهداری آسانسور 1399/04/22 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات خودروی سواری 1399/04/03 1399/04/08
واگذاری خدمات خودرو سواری 1399/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات نگهداری تصفیه خانه فاضلاب 1399/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات شنوایی سنجی 1399/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات نگهداری سایت بیمارستان 1398/12/07 1398/12/08
واگذاری خدمات خودروی سواری آژانس 1398/08/27 1398/08/28
واگذاری اجاره مکان آژانس بیمارستان 1398/08/27 1398/08/28
صفحه 1 از 3