کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7380015 مناقصه پروژه تهیه مصالح و بازسازی اتاق های اداری استان تهران 1402/09/07 1402/09/14
7379503 مناقصه تامین یک دستگاه گاز خنثی نیتروژن 99.9 درصد استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7365992 مناقصه تامین یک دستگاه گاز خنثی نیتروژن 99.9 درصد مورد نیاز خود استان تهران 1402/09/04 رجوع به آگهی
7365949 مناقصه پروژه تهیه مصالح و بازسازی اتاق های اداری انبار استان تهران 1402/09/04 1402/09/14
7289207 مناقصه جهت شارژ و تست هیدرواستاتیک 511 دستگاه کپسول آتش نشانی خود استان تهران 1402/08/20 رجوع به آگهی
7282382 مناقصه خرید و نصب دو مجموعه جرثقیل 6/5 تنی سقفی استان تهران 1402/08/17 رجوع به آگهی
7278088 مناقصه جهت شارژ و تست هیدرواستاتیک 511 دستگاه کپسول آتش نشانی خود استان تهران 1402/08/16 رجوع به آگهی
7269642 مناقصه خرید و نصب دو مجموعه جرثقیل 6/5 تنی سقفی استان تهران 1402/08/14 رجوع به آگهی
7259356 مناقصه انتخاب پیمانکار - جهت برونسپاری نگهداری و تعمیرات ایستگاه های تقلیل فشار گاز استان تهران 1402/08/10 رجوع به آگهی
7249544 مناقصه برونسپاری نگهداری و تعمیرات ایستگاه های تقلیل فشار گاز استان تهران 1402/08/08 رجوع به آگهی
7240923 مناقصه تامین یک دستگاه اندازه گیری در صد اشباع توسط HPLC با دتکتور مخصوص استان قم 1402/08/06 رجوع به آگهی
7232956 مناقصه واگذاری شارژ و تست هیدرواستاتیک 511 دستگاه کپسول آتش نشانی استان تهران 1402/08/03 رجوع به آگهی
7232670 مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب پرسنل استان تهران 1402/08/03 رجوع به آگهی
7220953 مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود در پالایشگاه روغن سازی استان تهران 1402/08/01 رجوع به آگهی
7220943 مناقصه تامین یک دستگاه اندازه گیری در صد اشباع توسط HPLC با دتکتور مخصوص مطابق ASTM D7419 مورد نیاز استان قم 1402/08/01 رجوع به آگهی
7220938 مناقصه واگذاری شارژ و تست هیدرواستاتیک 511 دستگاه کپسول آتش نشانی استان تهران 1402/08/01 رجوع به آگهی
7161982 مناقصه انجام آنالیز مخاطرات شغلی به روش JSA و JHA در پالایشگاه ایرانول استان تهران 1402/07/16 رجوع به آگهی
7161883 مناقصه تامین کابل های آرموردار و سرب دار استان قم 1402/07/16 رجوع به آگهی
7117893 مناقصه برونسپاری نگهداری و تعمیرات ایستگاه های تقلیل فشار گاز استان تهران 1402/07/10 رجوع به آگهی
7112360 مناقصه تامین کابل های آرموردار و سرب دار استان قم 1402/07/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 49