مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای نگهداری 7.24 مراکز داده دولت الکترونیک 1399/04/25 1399/04/30
نگهداری 24 *7 مراکز داده دولت الکترونیک 1399/04/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین، نصب و راه اندازی و تحویل تجهیزات تکمیلی شب... 1399/04/28
تامین نصب راه اندازی و تحویل تجهیزات تکمیلی شبکه 1399/04/22 رجوع به آگهی
واگذاری تامین نصب و راه اندازی و تحویل تجهیزات تکمیلی شبکه 1399/04/21 1399/04/28
پروژه نگهداری 7.24 مراکز داده دولت الکترونیک 1399/03/12 رجوع به آگهی
نگهداری 7.24 مراکز داده دولت الکترونیک 1399/03/11 1399/03/21
واگذاری بهینه سازی، بهره برداری و انتقال مراکز داده 1399/02/09 1399/02/22
انتخاب سرمایه گذار به منظور بهینه سازی، بهره برداری و انتقال داده استان 1399/02/09 1399/02/22
انتخاب سرمایه گذار به منظور بهینه سازی، بهره برداری و انتقال مرکز داده 1399/02/08 1399/02/22
صفحه 1 از 30