مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام امور خدماتی وپشتیبانی بصورت حجمی 1400/10/28 1400/11/05
مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی ، مکانیکی و تعمیرات ساختمانی ، آسانسورها و مراکز تلفنخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران 1400/10/28 1400/11/05
مناقصه فراخوان انتخاب کارگزار احراز هویت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه ذخیره ساز 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه فراخوان انتخاب سرمایه گذار بهمنظور توسعه، مدیریت و پشتیبانی خدمات کانال ارتباطی پیامکی، کددستوری و IVR دولت الکترونیکی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان شناسایی فعالان توانمند جهت ارتقا هسته پردازشگر تصاویر ماهوارهای 1400/06/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی اکتیو مراکز داده 1400/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی اکتیو مراکز داده 1400/03/30 1400/04/01
مناقصه تامین و تحویل تجهیزات تکمیلی شبکه 1400/03/30 1400/04/05
مناقصه تامین و تحویل تجهیزات تکمیلی شبکه 1400/03/29 1400/04/05
مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی اکتیو 1400/03/27 1400/04/01
مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی اکتیو مراکز داده دولت الکترونیک 1400/03/26 1400/04/01
مناقصه بهینه سازی و بازسازی اساسی سیستم های خنک کننده مراکز داده 1400/03/25 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب سرمایه گذار به منظور بازسازی، بهره برداری و انتقال مرکز داده 1400/03/25 1400/03/26
مناقصه خرید باتری دستگاه UPS و باتری کنترل پنل اعلام اطفا برای مراکز داده 1400/03/24 رجوع به آگهی
مناقصه سازی و بهسازی اساسی سیستم های خنک کننده 1400/03/24 رجوع به آگهی
مناقصه به منظور بازسازی، بهره برداری و انتقال مرکز داده استان 1400/03/24 1400/04/12
مناقصه خرید باتری دستگاه UPS و باتری کنترل پنل اعلام اطفا برای مراکز داده 1400/03/23 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب سرمایه گذار به منظور بازسازی، بهره برداری و انتقال مرکز داده 1400/03/22 1400/04/12
مناقصه خدمات مشاوره پیاده سازی سیستم جامع پایش و تحلیل سامانه های دولت الکترونیکی 1400/03/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20