مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید ورق پلیمری 1398/10/28 رجوع به آگهی
اجرای شبکه آبیاری زهکشی 1398/07/20 1398/07/24
اجرای شبکه آبیاری زهکشی حوزه مرکزی 1398/07/18 1398/07/24
اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی 1398/06/28 1398/07/04
اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی 1398/06/26 1398/07/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی 1398/06/25 1398/07/04
اجرای عملیات تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی و بندهای انحرافی شهرستان ها 1398/06/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی 1398/06/10 1398/06/16
خرید لوله پلی اتیلن 1398/02/19 1398/02/26
واگذاری اجرای عملیات طرح ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی 1398/02/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25