مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن 1400/10/18 1400/10/25
مناقصه خرید ورق ژئوممبران استاندارد 1400/09/08 1400/09/15
مناقصه عملیات تجهیز ونوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی وبندهای انحر افی 1400/06/22 1400/06/27
مناقصه تجهیز و نوسازی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی مستقل 1400/06/08 1400/06/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی امورخدماتی و پشتیبانی 1400/01/31 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی خرید خدمات خودرویی با راننده 1400/01/31 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید خدمات کارشناسی اراضی 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی و بندهای انحرافی مستقل گرمسار - آرادان - دامغان 1399/12/17 1399/12/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه کشت گیاهان دارویی و باغات دیم در اراضی شیب دار 1399/11/15 1399/11/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ورق ژئوممبران ایرانی 1399/10/22 1399/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن 1399/10/20 1399/10/25
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف 1399/10/02 1399/10/08
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف 1399/10/02 1399/10/08
مناقصه واگذاری اموال منقول و غیر منقول ایستگاه پرورش شتر 1399/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت واگذاری ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد شتر و مزرعه 1399/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی و بندهای انحرافی مستقل 1399/08/19 1399/08/26
مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن 1399/05/08 1399/05/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن 1399/05/07 1399/05/13
مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن 1399/02/24 1399/02/29
مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن برای شهرستانها 1399/02/22 1399/02/29
صفحه 1 از 15