مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فشرده سازی گاز طبیعی در ایستگاه CGS واقع در شهرستان نائین و تعمیرات جزئی و اساسی کمپرسورها ، ایستگاههای PRU بارگیری و حمل و نقل جاده ای گاز فشرده توسط تریلر بصورت مستمر و بدون وقفه و بهره بردا... 1400/03/31 1400/04/05
مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی و فرعی و انشعابات پراکنده 1400/03/31 1400/04/02
مناقصه واگذاری اجرای عملیات 3500 متر شبکه گذاری پلی اتیلن 1400/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات حدود 25.5کیلومتر شبکه گذاری پراکنده فولادی (2 اینچ) و پلی اتیلن (63 الی 125 میلی متر) ، ساخت ونصب 380مورد انشعابات فولادی ،پلی اتیلن، پلی فولادی در شهرستان 1400/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خودرو سواری با سوخت و راننده جهت پروژه های مهندسی 1400/03/31 1400/04/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ساخت و نصب 860 انشعاب فولادی و پلی اتیلن 1400/04/13
مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ، ایستگاه های تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، جابجایی ، جمع آوری انشعابات، دمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصو... 1400/03/31 1400/04/02
مناقصه انجام عملیات بازرسی کالا،نظارت و بازرسی پروژه های اجرایی و تاسیسات 1400/04/09
مناقصه اجرای عملیات احداث، تعمیر و بازسازی 16 ایستگاه حفاظت کاتدی 1400/03/30 1400/04/05
مناقصه اجرای عملیات حدود 25.5کیلومتر شبکه گذاری پراکنده فولادی (2 اینچ) و پلی اتیلن (63 الی 125 میلی متر) ، ساخت ونصب 380مورد انشعابات فولادی ،پلی اتیلن، پلی فولادی 1400/03/30 رجوع به آگهی
مناقصه فشرده سازی گاز طبیعی در ایستگاه CGS و تعمیرات جزئی و اساسی کمپرسورها، ایستگاههای PRU و .... 1400/03/30 1400/04/02
مناقصه انجام عملیات امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ایستگاههای تقلیل فشار ، حفاظت از زنگ ، جابجایی ، جمع آوری انشعابات ، خدمات کنتور خوانی ، توزیع صورتحساب مشترکین ،... 1400/03/30 1400/04/02
مناقصه اجرای عملیات احداث، تعمیر و بازسازی 16 ایستگاه حفاظت کاتدی 1400/03/30 1400/04/02
مناقصه فشرده سازی گاز طبیعی در ایستگاه CGS واقع در شهرستان نائین و تعمیرات جزئی و اساسی کمپرسورها ، ایستگاههای PRU 1400/03/30 1400/04/05
مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ، ایستگاه های تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، جابجایی ، جمع آوری انشعابات، دمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصو... 1400/03/30 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات بازرسی کالا،نظارت و بازرسی پروژه های اجرایی و تاسیسات 1400/04/09
مناقصه انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول م... 1400/03/26 1400/04/02
مناقصه اجرای عملیات 3500 متر شبکه گذاری پلی اتیلن با متراژ محدود (کمتر از 50 متر) به همراه ساخت و نصب 700 مورد انشعابات پلی اتیلن 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه ترمیم ترانشههای خطوط اصلی و فرعی و انشعابات پراکنده در سطح مناطق ششگانه گازرسانی 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات احداث ، تعمیر و بازسازی ایستگاه حفاظت کاتدی 1400/03/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 176