کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7379579 مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت نصب جابجایی و جمع آوری انشعابات فولادی پلی اتیلن پلی فولادی به تعداد 1615 استان اصفهان 1402/09/07 1402/09/16
7303079 مناقصه تامین نیروی انسانی خودرو و تجهیزات جهت انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ، ایستگاههای تقلیل فشار حفاظت از زنگ و انشعابات در سطح شهرستان استان اصفهان 1402/08/23 1402/08/25
7301039 مناقصه خرید 94 اتصال عایقی در کلاسهای 600-300-150 در سایزهای 2 الی 16 اینچ استان اصفهان 1402/08/23 1402/08/25
7300980 مناقصه خرید 5000 متر لوله فولادی 16 اینچ استان اصفهان 1402/08/23 1402/08/25
7299554 مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی خودرو و تجهیزات جهت انجام عملیات امداد نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی استان اصفهان 1402/08/22 1402/08/25
7294826 مناقصه تامین نیروی انسانی ، خودرو و تجهیزات جهت انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ایستگاههای تقلیل فشار حفاظت از زنگ و ... استان اصفهان 1402/08/21 1402/08/25
7293154 مناقصه تامین نیروی انسانی ، خودرو و تجهیزات جهت انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ایستگاههای تقلیل فشار حفاظت از زنگ و خدمات عمومی استان اصفهان 1402/08/21 1402/08/25
7288502 مناقصه تامین نیروی انسانی ، خودرو و تجهیزات جهت انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ایستگاههای تقلیل فشار حفاظت از زنگ استان اصفهان 1402/08/20 1402/08/25
7287688 مناقصه تامین نیروی انسانی ، خودرو و تجهیزات جهت انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ایستگاههای تقلیل فشار حفاظت از زنگ و خدمات عمومی استان اصفهان 1402/08/20 1402/08/25
7275146 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امداد نگهداری تعمیرات تاسیسات حفاظت از زنگ کنتورخوانی وصول مطالبات شهرستان چادگان استان اصفهان 1402/08/15 1402/08/25
7274764 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین نیروی انسانی خودرو و تجهیزات امداد نگهداری توزیع صورتحساب مشترکین استان اصفهان 1402/08/15 1402/08/25
7274732 مناقصه تامین نیروی انسانی خودرو و تجهیزات امداد نگهداری حفاظت از و انشعابات استان اصفهان 1402/08/15 1402/08/25
7261341 مناقصه کنتور دیافراگمی دو پوندی گاز با ظرفیت 160 مترمکعب بر ساعت استان اصفهان 1402/08/11 1402/08/18
7252762 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجدید تعمیرات و کالیبراسیون کنتورهای دیافراگمی جزء در شرکت گاز استان اصفهان استان اصفهان 1402/08/09 1402/08/14
7248118 مناقصه احداث ساختمان حوادث و نگهبانی و محوطه سازی در ایستگاه cgs استان اصفهان 1402/08/08 1402/08/18
7244993 مناقصه اجرای کامل تعمیرات و کالیبراسیون کنتور های دیافراگمی استان اصفهان 1402/08/07 1402/08/14
7243922 مناقصه رفع عیوب و انجام تعمیرات و اصلاحات و اخذ استاندارد ادواری برای تعداد 6 دستگاه آسانسور همراه با تهیه و تأمین بارگیری و حمل کلیه مصالح و تجهیزات لازم استان اصفهان 1402/08/07 1402/08/14
7243378 مناقصه احداث ساختمان حوادث و نگهبانی و محوطه سازی در ایستگاه استان اصفهان 1402/08/07 1402/08/18
7241052 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه رفع عیوب و انجام تعمیرات و اصلاحات و اخذ استاندارد ادواری برای تعداد 6 دستگاه آسانسور استان اصفهان 1402/08/06 1402/08/14
7239590 مناقصه انجام تعمیرات تعداد 6 دستگاه آسانسور استان اصفهان 1402/08/06 1402/08/14
صفحه 1 از 243