مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات ساخت، نصب ، جابجایی و جمع آوری انشعابات پلی اتیلن ، پلی فولادی و فولادی، جمع آوری شیر پ... 1398/11/08 1398/11/10
کارهای برقی،ابنیه و تاسیسات(اصلاح تابلوهای برق اصلی ،تابلوهای برق طبقات و برق رسانی به سرور 1398/11/07 1398/11/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم ترانشه های خطوط اصلی/فرعی و انشعابات پراکنده 1398/11/07 1398/11/13
واگذاری عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل... 1398/11/07 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات ساخت،نصب،جابجایی و جمع آوری انشعابات پلی اتیلن .....در سطح محدوده... 1398/11/06 1398/11/10
واگذاری عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل... 1398/11/06 رجوع به آگهی
عملیات امداد و نگهداری، تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ایستگاه های تقلیل فشار،حفاظت از زنگ... 1398/11/06 1398/11/07
اجرای عملیات ساخت و جمع آوری، جابجایی انشعابات فولادی به صورت تکی در سطح محدوده گازرسانی منطقه 1398/11/05 رجوع به آگهی
عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه 1398/11/02 1398/11/14
اجرای عملیات ساخت و جمع آوری، جابجایی انشعابات فولادی به صورت تکی، در سطح محدوده گازرسانی منطقه 1398/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 289