مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5985052 مناقصه خرید 129990 عدد انواع کلمپ کابل خودنگهدار 1401/09/06 رجوع به آگهی
5982880 مناقصه شناسایی مشاوران جهت نظارت بر اجرای پروژه های توسعه ، اصلاح و بهینه سازی و نیرو رسانی 1401/09/05 1401/09/12
5981512 مناقصه خرید 129990 عدد انواع کلمپ کابل خودنگهدار 1401/09/05 1401/09/06
5958654 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه کاهش تلفات سنقر نقاط مختلف شهرستان سنقر( از محل اعتبارات داخلی- کاهش تلفات) a 1401/08/28 1401/09/02
5958482 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه - شبکه فشار ضعیف هوایی شهری شهرستان 1401/08/28 1401/09/02
5956407 مناقصه پروژه اصلاح و بهینه 25 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی شهری 1401/08/26 رجوع به آگهی
5952617 مناقصه پروژه اصلاح و بهینه 25 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی شهری- پروژه کاهش تلفات نقاط مختلف شهرستان 1401/08/25 رجوع به آگهی
5948150 مناقصه برون سپاری فعالیت های بهره برداری محور 4 بخش 1401/08/24 1401/08/28
5943481 مناقصه برون سپاری فعالیت های بهره برداری محور 1401/08/23 رجوع به آگهی
5939188 مناقصه برون سپاری فعالیت های بهره برداری محور 4 بخش های 1401/08/22 رجوع به آگهی
5932178 مناقصه خرید 3516 اصله انواع تیر سیمانی 1401/08/18 1401/08/23
5932030 مناقصه اصلاح و بهینه 60کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی و5km فشارمتوسط 1401/08/18 1401/08/23
5928142 مناقصه اصلاح و بهینه 60 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی و 5 کیلومتر شبکه فشار 1401/08/18 رجوع به آگهی
5928136 مناقصه خرید 3،516 اصله انواع تیر سیمانی 1401/08/18 رجوع به آگهی
5926236 مناقصه خرید 3،516 اصله انواع تیر سیمانی 1401/08/17 رجوع به آگهی
5924453 مناقصه اصلاح و بهینه 60 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی و 5 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی 1401/08/17 رجوع به آگهی
5911825 مناقصه تأمین نیروی انسانی کارشناس فنی وغیرفنی ، خدمات اداری ودفتری ، کارپردازی ، انبارداری ، نگهبانی ، کارگری تنظیفاتی و... 1401/08/14 1401/08/18
5911671 مناقصه تأمین نیروی انسانی تکنسین ، سیمبان و انجام فعالیت های پاسخگوی تلفن عملیات و . . 1401/08/14 1401/08/18
5909068 مناقصه تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات کارشناس فنی و غیر فنی، خدمات اداری و دفتری و... 1401/08/12 رجوع به آگهی
5908617 مناقصه برون سپاری فعالیت های بهره برداری 1401/08/11 1401/08/16
صفحه 1 از 119