مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری قرائت لوازم اندازه گیری، توزیع صورتحساب، اخطار قطع و وصل مشترکین بدهکار به پیمانکار 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری قرائت لوازم اندازه گیری، توزیع صورتحساب، اخطار قطع و وصل مشترکین بدهکار به پیمانکار 1397/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری قرائت لوازم اندازه گیری، توزیع صورتحساب، اخطار قطع و وصل مشترکین بدهکار 1397/11/25 رجوع به آگهی
برق رسانی به پروژه پودر بیتومین 1397/11/25 رجوع به آگهی
خرید تعداد 3000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب بدون فیوز 1397/11/18 1397/12/04
پروژه احداث شبکه روشنایی معابر تقاطع غیر همسطح 1397/11/17 رجوع به آگهی
خرید تعداد 3000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب بدون فیوز 1397/11/17 رجوع به آگهی
تامین برق روستا 1397/11/16 1397/11/23
واگذاری پروژه تامین برق روستا 1397/11/16 رجوع به آگهی
پروژه احداث شبکه روشنایی معابر تقاطع غیر همسطح میدان 1397/11/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 144