مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 10 ست کامل هاب برج خنک کن 1398/06/26 1398/07/02
خرید 3 دستگاه ترانسفورماتور سه فاز خشک kva630 ، یک دستگاه ترانسفورماتور سه فاز خشک kva800 و 1 دستگاه... 1398/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری تامین نیروی انسانی فعالیت های شرکت از قبیل نگهبانی، سیمبانی، رانندگی سبک و سنگین، کارشناسی ف... 1398/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری تامین نیروی انسانی فعالیت های شرکت از قبیل نگهبانی، سیمبانی، رانندگی سبک و سنگین، کارشناسی ف... 1398/06/02 رجوع به آگهی
خرید 3000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب ( بدون فیوز) و 2000 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی آپار... 1398/05/28 رجوع به آگهی
خرید 3000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب( بدون فیوز ) و 2000 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی آپارت... 1398/05/28 رجوع به آگهی
مقاوم سازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری برق 1398/05/17 رجوع به آگهی
پروژه مقاوم سازی و بازسازی ساختمان اداری توزیع برق 1398/05/16 1398/05/23
مقاوم سازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری برق 1398/05/16 رجوع به آگهی
پیگیری وصول مطالبات بدهی برق مصرفی (توسط موسسه حقوقی) در تعرفه های کشاورزی، صنعتی و عمومی 1398/05/02 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 156