مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 2000 دستگاه چراغ 70 وات سدیمی پربازده کامل و 3000 دستگاه چراغ 50 وات سدیمی پربازده کامل 1398/03/27 1398/03/30
خرید 350 دستگاه کنتور سه فاز غیر مستقیم هوشمند و 150 دستگاه کنتورسه فاز مستقیم هوشمند 1398/03/27 1398/03/26
خرید 130 دستگاه انواع تابلو عمومی و روشنایی معابر با سکو (کامپوزیت) 1398/03/27 رجوع به آگهی
تست، بازرسی و اصلاح مشترکین سبک دوره ای و موردی تکفاز و سه فاز هدفمند با نصب پلمپ در سطح شهرستانها 1398/03/23 رجوع به آگهی
خرید یک دستگاه پست سیار 630 (KVA) موبایل با متعلقات 1398/03/22 1398/03/24
خرید 136 دستگاه انواع تابلو عمومی و روشنایی معابر با سکو فلزی ( از محل اعتبارات داخلی ) 1398/03/22 1398/03/24
خرید 136 دستگاه انواع تابلو عمومی و روشنایی معابر با سکو فلزی 1398/03/22 رجوع به آگهی
خرید یک دستگاه پست سیار ۶۳۰ (KVA) موبایل با متعلقات 1398/03/22 رجوع به آگهی
تست، بازرسی، و اصلاح مشترکین سبک دوره ای و موردی تکفاز و سه فاز هدفمند با نصب پلمپ 1398/03/19 1398/03/19
تست, بازرسی اصلاح و مشترکین سبک دوره ای موردی تک فاز و سه فاز هدفمند با نصب پلمپ 1398/03/19 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 156