مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 39000 متر انواع کابل پروتودور مسی -- خرید 140000 متر کابل خودنگهدار 1398/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه خطوط برق شهرک گلها امور برق مرکز کرمانشاه (از محل اعتبارات عم... 1398/09/13 1398/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهینه و جابه جایی خط فشار متوسط روستا 1398/09/13 1398/09/17
خرید 39000 متر انواع کابل پروتودور مسی -- خرید 140000 متر کابل خودنگهدار 1398/09/13 رجوع به آگهی
جابجایی 4500 متر شبکه فشار متوسط هوایی 1398/09/12 1398/09/17
پروژه اصلاح و بهینه- پروژه اصلاح و بهینه خطوط و شبکه فشار ضعیف-پروژه جابجایی 4500 متر شبکه فشار متوس... 1398/09/12 رجوع به آگهی
پروژه اصلاح و بهینه - پروژه اصلاح و بهینه خطوط و شبکه فشار ضعیف - پروژه جابجایی 4500 متر شبکه فشار م... 1398/09/11 رجوع به آگهی
برون سپاری فعالیتهای مرکز ۱۲۱ ستاد و شهرستانهای تابعه به صورت حجمی در سطح شرکت 1398/09/07 رجوع به آگهی
برون سپاری فعالیتهای مرکز ۱۲۱ ستاد و شهرستانهای تابعه به صورت حجمی در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان 1398/09/09 رجوع به آگهی
احداث 8/4 کیلومتر خط فشار متوسط هوایی فیدر جدید 1398/09/06 1398/09/10
صفحه 8 از 166