مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خودرویی 1398/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری امور حمل و نقل 1398/10/23 1398/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل شرکت آب منطقه ای بوشهر اعتبارات جاری 1398/10/23 1398/10/26
واگذاری خدمات خودرویی (حمل و نقل ) 1398/10/23 رجوع به آگهی
احداث و اجرای طرح ملی تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری جریان شبکه آبیاری 1398/09/28 رجوع به آگهی
طرح ملی تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری جریان شبکه های آبیاری و زهکشی 1398/09/27 1398/09/28
احداث و اجرای طرح ملی تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری جریان شبکه آبیاری 1398/09/27 رجوع به آگهی
تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال شبکه اصلی 1398/09/13 1398/09/17
اجرای بخشی از طرح اصلاح شیوه آبیاری (فاز اول شامل اجرای خط انتقال شبکه اصلی) 1398/09/13 1398/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تسهیلات مالی جهت اجرای بخشی از طرح اصلاح شیوه آبیاری ( فاز اول شامل ا... 1398/09/12 1398/09/17
صفحه 1 از 55