مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث دیوار حایل و آب نما سد انحرافی سرقنات در شبکه آبیاری و زهکشی دالکی 1400/10/29 1400/10/30
مناقصه احداث دیوار حایل و آب نما سد انحرافی سرقنات در شبکه آبیاری و زهکشی دالکی 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه احداث دیوار حایل و آب نما سد انحرافی سرقنات در شبکه آبیاری و زهکشی 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه واگذاری بند تاخیری انبری 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه اجرای طرح سد با مشارکت بخش خصوصی 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه واگذاری بند تاخیری انبری 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه اجرای طرح سد 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه ساخت و اجرای رپر حد بستر رودخانه و سرشاخه های آن 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و اجرای رپر حد بستر رودخانه و سرشاخه های آن 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و اجرای رپر حد بستر رودخانه دره کره و سرشاخه های آن 1400/10/14 1400/10/15
مناقصه واگذاری طرح اجرای سد 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی سد مخزنی 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی سد مخزنی 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی سد مخزنی 1400/10/08 1400/10/18
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دوربین های تاج و گیت سد 1400/09/13 1400/09/15
مناقصه تجهیز تاج و گیت ورودی سدبه دوربین هوشمند 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دوربین های تاج و گیت سد 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه ساخت و اجرای رپر حد بستر رودخانه 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه : ساخت و اجرای رپر حد بستر رودخانه و سرشاخه های آن 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و اجرای رپر حد بستر رودخانه 1400/09/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 40