مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات ترابری و نگهداری خودروهای اداری 1400/10/07 1400/10/20
مناقصه خرید ماژول برای توسعه ظرفیت BRAS سری 9006 و آموزش مربوطه 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کارت و ماژول برای توسعه ظرفیت BARS های سری ۹۰۰۶ و آموزش 1400/09/14 1400/09/24
مناقصه واگذاری خدمات ترابری و نگهداری خودروهای اداری 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات ترابری و نگهداری خودروهای اداری منطقه 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات ترابری و نگهداری خودروهای اداری 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات ترابری و نگهداری خودروهای اداری 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 3 قلم کابل هوایی بدون مهار 1400/05/10 1400/05/16
مناقصه خرید 4 قلم کابل هوایی بدون مهار 1400/05/10 رجوع به آگهی
مناقصه «خرید ۷ قلم کابل هوایی مهاردار» 1400/05/09 رجوع به آگهی
مناقصه طرح فیبر نوری 1400/05/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سه قلم کابل هوایی بدون مهار 1400/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه «خرید ۷ قلم کابل هوایی مهاردار» 1400/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 3 قلم کابل هوایی بدون مهار 1400/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابل هوایی بدون مهار 1400/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 7 قلم کابل هوایی مهاردار 1400/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی شرکت سرمایه گذار جهت مشارکت در احداث مجتمع تجاری / مسکونی ساختمان 1400/04/21 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب شریک در امر سرمایه گذاری و ساخت مجتمع 1400/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی شرکت سرمایه گذار جهت مشارکت در احداث مجتمع تجاری / مسکونی ساختمان 1400/04/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سیم رانژه مورد یکساله 1400/03/26 1400/03/29
صفحه 1 از 11