مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث 3 واحد مسکن متخصصین بیمارستان 1398/08/18 1398/08/21
احداث 3 واحد مسکن 1398/08/18 1398/08/21
واگذاری انجام امور خدمات پشتیبانی 1398/08/18 1398/08/18
واگذاری امور خدمات منشی گری کلینیک بیمارستان 1398/03/22 رجوع به آگهی
دستیاران دندان پزشکی 1398/02/07 1398/02/07
واگذاری امور خدمات عمومی تنظیف بیمارستان 12 فروردین کهنوج 1397/03/20 1397/03/23
واگذاری امور خدمات دارویی بستری و سرپایی بیمارستان 1397/03/13 1397/03/22
واگذاری امور خدمات عمومی و تنظیف بیمارستان 1397/02/22 1397/02/29
اجرای کامل ساختمان دانشکده پزشکی 1396/06/11 رجوع به آگهی
اطلاعیه، اجرای کامل ساختمان دانشکده پزشکی 1396/06/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2