مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ارایه خدمات امور مشترکین 1400/10/26 1400/11/06
مناقصه کافوهای نوری 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه کافوهای نوری 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابل پلاستیکی مهار 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابل پلاستیکی مهار سرخود 1400/10/08 1400/10/14
مناقصه خرید کابل پلاستیکی مهار سر خود 1400/09/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابل پلاستیکی 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه بهینه سازی و نگهداری دکل های مخابراتی، شامل:(سایت های همراه اول و GSM و سیستم های انتقال) 1400/08/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 5 لینک تجهیزات 120 شماره AB WIRE DLC 1400/07/08 1400/07/20
مناقصه خرید 5 لینک تجهیزات 120 شماره ای ab wiredlc 1400/04/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۵ لینگ تجهیزات ۱۲۰ شماره AB WIRE DLC 1400/04/22 1400/04/29
مناقصه ارائه خدمات خودروئی در سطح استان 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات خودرویی در سطح استان 1400/03/24 رجوع به آگهی
مناقصه ارایه خدمات خودرویی 1400/03/24 1400/04/02
مناقصه ارائه خدمات کارشناسی در سطح استان و ارائه خدمات نظافت و آبدارخانه در سطح استان 1400/03/13 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات کارشناسی در سطح مخابرات منطقه 1400/03/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ارائه خدمات کارشناسی در سطح مخابرات 1400/03/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لینگ تجهیزات 1400/03/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات 120 شماره ای ab wire dlc 1400/03/10 رجوع به آگهی
مناقصه 10 لینک PCM30 بر روی فیبر با متعلقات - 20 دستگاه DSLAM MA5616 128 پورت 1400/03/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 38