مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5990764 مناقصه ساماندهی خیابان مدرسه و خیابان های منتهی به آن - خدمات مشاوره ای در تهیه نقشه پایه شهر 1401/09/07 رجوع به آگهی
5990072 مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی خیابان مدرسه و خیابانهای منتهی به آن 1401/09/07 1401/09/14
5990028 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مشاوره در تهیه نقشه پایه شهر 1401/09/07 1401/09/14
5987056 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پارک جنگلی 1401/09/06 1401/09/13
5984993 مناقصه اجرای پارک جنگلی 1401/09/06 رجوع به آگهی
5979768 مناقصه فاز اول بهسازی خیابان 1401/09/03 1401/09/10
5972989 مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی آبهای سطحی منطقه 2 1401/09/01 1401/09/08
5972975 مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی آبهای سطحی منطقه 1401/09/01 1401/09/08
5970893 مناقصه ساماندهی آبهای سطحی 1401/09/01 رجوع به آگهی
5962653 مناقصه ساماندهی و بهسازی خیابان ها - بهسازی (پیاده راه سازی) خیابان 12 متری - بهسازی پیاده راه سازی 1401/08/29 رجوع به آگهی
5948926 مناقصه تکمیل مجموعه فرهنگی مذهبی مصلی - تکمیل گلخانه 1401/08/24 1401/08/24
5944582 مناقصه زیرسازی و آسفالت بازار سنگ شهر 1401/08/23 1401/08/23
5942278 مناقصه عملیات پیاده رو سازی 1401/08/22 1401/08/29
5942269 مناقصه بهسازی(پیاده راه سازی)خیابان 12 متری 1401/08/22 1401/08/29
5942235 مناقصه ساماندهی و بهسازی خیابانهای شهرک 1401/08/22 1401/08/29
5939369 مناقصه ساماندهی و بهسازی خیابان ها - بهسازی (پیاده راه سازی) خیابان 12 متری - بهسازی پیاده راه سازی 1401/08/22 رجوع به آگهی
5939313 مناقصه خرید مخزن پسماند 770 لیتری 1401/08/22 1401/08/26
5935060 مناقصه تکمیل کنار گذر 1401/08/21 رجوع به آگهی
5933612 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مخزن پسماند 1401/08/19 1401/08/26
5932884 مناقصه جدولگذاری 1401/08/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 41