مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری هدایت آبهای سطحی 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تابلوهای دروازه ای ـ خرید لوازم و تجهیزات پارکها و سالن ورزشی 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری - تکمیل کتابخانه - خرید تجهیزات پارک ها 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان واگذاری احداث و تاسیس مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و موتورسیکلت 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه - خرید تابلوهای دروازه ای و - خرید لوازم و تجهیزات پارکهای رودخانه شاد چای و سالن ورزشی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای چمن مصنوعی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای بوستان بانوان و سالن ورزشی بانوان - تکمیل سالن ورزشی ۱۰ متری 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل کتابخانه- خرید تجهیزات پارک ها 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری هدایت آبهای سطحی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کفپوش ـ تکمیل پل 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل سالن ورزشی - احداث سالن ورزشی چند منظوره 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه آسفالت معابر 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان جدید شهرداری 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه نظافت و رفت و روب و خدمات شهری 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای بوستان بانوان و سالن ورزشی بانوان - تکمیل سالن ورزشی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل سالن ورزشی - احداث سالن ورزشی چند منظوره 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل کمربند شمالی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای چمن مصنوعی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کفپوش-تکمیل پل هوایی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه نظافت و رفت و روب و خدمات شهری 1400/10/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 35