مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری رفت و روب، جمع آوری زباله و نظافت شهری 1398/02/16 رجوع به آگهی
واگذاری رفت و روب، جمع آوری زباله و نظافت شهری 1398/02/09 رجوع به آگهی
احداث کتابخانه شهرک و تکمیل کمربندی شمالی و .... 1397/12/12 رجوع به آگهی
تکمیل ساختمان زورخانه ـ احداث پارکینگ مصلی ـ تکمیل سالن ورزشی ـ زیرسازی و آسفالت و ... 1397/12/11 رجوع به آگهی
احداث کتابخانه شهرک و تکمیل کمربندی شمالی و .... 1397/12/05 رجوع به آگهی
زیرسازی و آسفالت معابر -دیوارکشی و آماده سازی پایانه مسافربری 1397/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل ساختمان زورخانه و احداث پارکینگ مصلی و تکمیل سالن ورزشی و زیرسازی و آسفالت تا بلوار ..... 1397/12/02 رجوع به آگهی
زیرسازی و آسفالت معابر محله و زیرسازی و آسفالت معابر رودخانه تا 14 متری و ... 1397/11/27 رجوع به آگهی
زیرسازی زمین چمن مصنوعی 1397/10/25 رجوع به آگهی
زیرسازی زمین چمن مصنوعی 1397/10/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 41