مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تجهیزات خط رنگ مایع به همراه ساخت، نصب و راه اندازی 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۶۰۰۰ کیلوگرم اسیدکرومیک 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات خط رنگ مایع به همراه ساخت، نصب و راه اندازی 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۶۰۰۰ کیلوگرم اسیدکرومیک بایر ترکیه در ظرفهای ۲۵ کیلوگرمی 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری راه اندازی خط داکرومات 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و ساخت فرامین 9 مجموعه قطعات 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب یک دستگاه جرثقیل ده تن 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب یک دستگاه جرثقیل ده تن 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و ساخت فرامین 9 مجموعه قطعات 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ماتریال اولیه، ماشین کاری، فورج سرد و تزریق پلاستیک 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ماتریال اولیه، ماشین کاری، فورج سرد و تزریق پلاستیک 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعه 00-01-01-01-CS تعداد 1000 عدد 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات فرزکاری ونقطه جوش 1400/07/18 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری قطعه CS-010-01-01-00 تعداد ۱۰۰۰ عدد 1400/07/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید رگال جوشکاری یک تنی جهت نگهداری مواد اولیه 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین تعدادی قالب فورج 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه رگال جوشکاری یک تنی 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین تعدادی قالب فورج 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه تعدادی قطعات مکانیکی 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری تعدادی قطعات مکانیکی 1400/06/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13