مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مربوط به تهیه و توزیع غذای آماده دانشجویی 1398/06/28 رجوع به آگهی
تهیه و توزیع غذای اماده دانشجویی 1398/06/28 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات عمومی، نظافتی، پذیرایی، تاسیسات، تعمیر و نگهداری، کتابخانه، حمل و نقل و فضای سبز (حجمی... 1398/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تهیه و توزیع غذای آماده دانشجویی 1398/06/09 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی، نظافتی، پذیرایی، تاسیسات، تعمیر و نگهداری، کتابخانه، حمل و نقل و... 1397/06/04 1397/06/13
واگذاری امور مربوط به تامین غذای آماده دانشجویی 1397/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تامین غذای آماده دانشجویی 1396/08/07 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی، نظافتی، پذیرایی، تاسیسات، تعمیر و نگهداری، کتابخانه، حمل و نقل و... 1396/06/19 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی، نظافتی، پذیرایی، تاسیسات، تعمیر و نگهداری، کتابخانه، حمل و نقل و... 1396/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تامین غذای آماده دانشجویی 1396/05/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2