مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5983390 مناقصه واگذاری اجرای پروژه احداث قسمتی از ساختمان اداره برق 1401/09/05 رجوع به آگهی
5983293 مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی 1401/09/05 رجوع به آگهی
5977371 مناقصه احداث قسمتی از ساختمان اداره برق 1401/09/02 1401/09/09
5974757 مناقصه واگذاری اجرای پروژه احداث قسمتی از ساختمان اداره برق 1401/09/02 رجوع به آگهی
5964966 مناقصه احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی روستایی 1401/08/29 1401/09/05
5962524 مناقصه احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی روستایی 1401/08/29 رجوع به آگهی
5958624 مناقصه احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی روستایی 1401/08/28 رجوع به آگهی
5948321 مناقصه احداث پست اصلاح شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی 1401/08/24 رجوع به آگهی
5947440 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث پست و اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف 1401/08/23 1401/08/30
5947432 مناقصه احداث پست،اصلاح شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی 1401/08/23 1401/08/30
5944763 مناقصه واگذاری احداث پست، اصلاح شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی روستایی 1401/08/23 رجوع به آگهی
5907564 مناقصه سرمایه گذاری جهت اصلاح روشنایی معابر 1401/08/11 رجوع به آگهی
5866900 مناقصه کرایه 127 دستگاه انواع وسائط نقلیه با راننده 1401/08/05 1401/08/10
5862568 مناقصه واگذاری تعداد 127 دستگاه خودرو با راننده 1401/08/04 رجوع به آگهی
5848360 مناقصه واگذاری تعداد 127 دستگاه خودرو با راننده 1401/08/03 رجوع به آگهی
5768464 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی روستایی 1401/07/17 1401/07/23
5768463 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی روستایی 1401/07/17 1401/07/23
5768462 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث پست و اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف 1401/07/17 1401/07/23
5768461 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی روستایی 1401/07/17 1401/07/23
5768460 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث پست و اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف 1401/07/17 1401/07/23
صفحه 1 از 52