مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای پروژه تامین روشنایی معابر و برق رسانی به مجتمع های مسکن مهر 1397/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای تامین برق روشنایی مسکن های مهر 1397/12/26 1398/01/10
احداث شبکه برق 1397/12/26 1398/01/10
تامین روشنایی و برق مسکن مهر 1397/12/26 1398/01/10
واگذاری اجرای پروژه تامین روشنایی معابر و برق رسانی به مجتمع های مسکن مهر 1397/12/26 رجوع به آگهی
اجرای پروژه کاهش تلفات شبکه فشار ضعیف هوایی و معابر 1397/11/17 رجوع به آگهی
خرید 34217 متر انواع کابل خودنگهدار 6 سیمه 1397/11/17 1397/11/25
خرید 320 اصله انواع پایه سیمانی H 1397/11/17 1397/11/25
اجرای پروژه کاهش تلفات شهرستان اصلاح شبکه فشار ضعیف هوایی و معابر 1397/11/16 رجوع به آگهی
خرید 34217 متر انواع کابل خودنگهدار 6 سیمه 1397/11/16 1397/11/25
صفحه 1 از 45