مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای ترمیم و مرمت اسفالت حفاریهای معابر اصلی و داخل بلوکهای شهرک صنعتی 1397/10/01 رجوع به آگهی
تخلیه، بارگیری و حمل و دفن لجن های لاگون زلال ساز تصفیه خانه 1397/09/18 رجوع به آگهی
دعوت پیمانکار جهت تعداد 16 عدد تابلو بیلبورد 1397/08/01 رجوع به آگهی
تخلیه، بارگیری و حمل و دفن لجن های لاگون زلال ساز تصفیه خانه 1397/07/21 رجوع به آگهی
دعوت پیمانکار جهت تعداد 16 عدد تابلو بیلبورد 1397/07/14 رجوع به آگهی
دعوت پیمانکار به منظور اجرای ترمیم و مرمت آسفالت حفاری های معابر اصلی و داخلی بلوک ها 1397/07/11 رجوع به آگهی
تخلیه، بارگیری و حمل و دفن لجن های لاگون زلال ساز تصفیه خانه 1397/07/04 رجوع به آگهی
نصب و راه اندازی تعداد 50(پنجاه)عدد از شیرهای هیدرانت آتش نشانی 1397/05/22 رجوع به آگهی
دعوت پیمانکار ـ به منظور اجرای ترمیم و مرمت آسفالت در بلوارها و خیابان ها 1397/04/05 رجوع به آگهی
در نظر دارد به منظور اجرای ترمیم و مرمت آسفالت بلورهای ابوریجان، طباطبایی و فارابی و خواجه نصیر و فر... 1396/11/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2