مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل در راه های غیرشریانی 1400/10/22 1400/10/25
مناقصه اجرای پروژه های ساختمانی در قالب طرح نهضت ملی مسکن 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه نظارت بر عملیات اجرایی احداث باند دوم پلیس راه 1400/10/15 1400/10/20
مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت راه روستایی 1400/10/04 1400/10/06
مناقصه بهسازی محور مرزی 1400/10/01 1400/10/04
مناقصه روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل 1400/10/01 1400/10/04
مناقصه واگذاری عملیات لکه گیری هندسی 1400/09/18 1400/09/20
مناقصه ترمیم و مرمت آبروهای محور 1400/09/18 1400/09/20
مناقصه اجرای زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی محور 1400/09/03 1400/09/05
مناقصه عملیات آماده سازی و اجرای دیوار پیرامونی پایانه مرزی 1400/09/03 1400/09/05
مناقصه اجرای زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی محور 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه اجرای زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی 1400/09/01 1400/09/03
مناقصه اجرای زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی 1400/09/01 1400/09/03
مناقصه واگذاری اجرای زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه حمل قطعات پل های خرپایی 1400/08/27 1400/08/30
مناقصه احداث راه دسترسی مجتمع خدمات رفاهی و احداث راه دسترسی مجتمع خدمات رفاهی 1400/08/27 1400/08/30
مناقصه عملیات اجرای روشنایی 1400/08/26 1400/08/28
مناقصه احداث، مرمت و بازسازی پل ها و ابنیه فنی محور 1400/08/26 1400/08/26
مناقصه خرید رنگ سر ترافیکی - تینر و پودر شیشه (گلاسیبد) 1400/08/26 1400/08/26
مناقصه عملیات اجرای روشنایی بخشی از بزرگراه 1400/08/26 1400/08/28
صفحه 1 از 12