مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زمین چمن مصنوعی 1398/11/05 1398/11/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی 1398/06/20 1398/06/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پیشخدمتی و نظافتی 1398/06/20 1398/06/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی 1398/06/20 1398/06/25
تهیه توزیع و طبخ غذای دانشجویی 1398/06/03 1398/06/06
واگذاری امور پیشخدمتی و نظافتی 1398/06/02 1398/06/06
سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی 1398/06/02 1398/06/06
خدمات امور طبخ و توزیع غذای دانشجویی 1398/05/16 1398/05/16
واگذاری خدمات امور طبخ، تهیه و توزیع غذا 1398/05/16 رجوع به آگهی
واگذاری امور پیش خدمتی و نظافتی 1398/05/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3