مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در رسته های فنی و مهندسی، اداری و مالی، و خدماتی 1398/03/04 1398/03/11
تکمیل عملیات فاز 6 پارک 1398/02/15 1398/02/29
واگذاری انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در رسته های فنی و مهندسی، اداری و مالی، و خدماتی 1398/02/09 1398/02/23
تکمیل عملیات فاز 6 پارک 1397/10/30 1397/11/08
تکمیل عملیات فاز 6 پارک 1397/10/23 1397/11/08
تکمیل عملیات فاز 6 پارک 1397/10/10 رجوع به آگهی
تکمیل عملیات فاز 6 پارک 1397/10/03 رجوع به آگهی
اجاره سه دستگاه تانکر تخلیه آب به منظور آبرسانی به جنگل کاری پیرامون شهر 1397/07/30 1397/08/09
اجاره سه دستگاه تانکر تخلیه آب به منظور آبرسانی 1397/07/23 رجوع به آگهی
اجاره سه دستگاه تانکر تخلیه آب به منظور آبرسانی به جنگل کاری 1397/07/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9