مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و نصب تیرهای دکوراتیو 1399/05/14 رجوع به آگهی
واگذاری جهت تامین نیروی خدمات اداری 1399/02/06 1399/02/12
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1399/02/06 1399/02/12
واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله(خدمات شهری) 1399/02/06 1399/02/12
تامین نیروی خدمات اداری 1398/12/15 رجوع به آگهی
رفت و روب و جمع آوری زباله(خدمات شهری) 1398/12/15 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/12/15 1398/12/25
تامین نیروی خدمات اداری 1398/12/08 رجوع به آگهی
رفت و روب و جمع آوری زباله(خدمات شهری) 1398/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/12/08 1398/12/25
صفحه 1 از 42