مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ساماندهی مبادی ورودی و خروجی شهر 1398/04/05 1398/04/17
واگذاری ساماندهی مبادی ورودی و خروجی شهر 1398/03/29 1398/04/17
آسفالت خیابان 1398/03/19 رجوع به آگهی
آسفالت خیابان 1398/03/12 رجوع به آگهی
تامین نیروی خدمات اداری 1397/12/08 1397/12/19
واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله (خدمات شهری) 1397/12/08 1397/12/19
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/11/17 رجوع به آگهی
واگذاری تامین نیروی خدمات اداری 1397/11/16 1397/12/01
واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله (خدمات شهری) 1397/11/16 1397/12/01
حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/11/16 1397/12/01
صفحه 1 از 41