مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیروی خدمات اداری 1397/12/08 1397/12/19
واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله (خدمات شهری) 1397/12/08 1397/12/19
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/11/17 رجوع به آگهی
واگذاری تامین نیروی خدمات اداری 1397/11/16 1397/12/01
واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله (خدمات شهری) 1397/11/16 1397/12/01
حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/11/16 1397/12/01
رفت و روب و جمع آوری زباله (خدمات شهری) 1397/11/09 1397/12/01
تامین نیروی خدمات اداری 1397/11/09 1397/12/01
حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/11/09 1397/12/01
اجرای تونل گل و نور ورودی غربی شهر 1397/06/05 1397/06/15
صفحه 1 از 40