مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تامین نیروی خدمات اداری 1396/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله (خدمات شهری) 1396/11/28 1396/12/03
واگذاری تامین نیروی خدمات اداری 1396/11/21 رجوع به آگهی
واگذاری رفت و روب و جمع آوری زباله (خدمات شهری) 1396/11/19 1396/12/03
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1396/11/19 1396/12/05
واگذاری تامین نیروی خدمات اداری 1396/11/19 1396/12/05
واگذاری اجرای فرش موزائیک و نصب تیرهای روشنایی 1396/08/22 1396/08/25
اجرای فرش موزائیک و نصب تیرهای روشنایی 1396/08/15 1396/08/25
واگذاری آبرسانی فضای سبز 1396/07/12 1396/07/25
واگذاری آبرسانی فضای سبز 1396/06/04 1396/06/09
صفحه 4 از 41