مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و نصب و راه اندازی ادوات تکمیلی کارخانه کمپوست 1396/02/25 1396/02/27
خرید و نصب و راه اندازی ادوات تکمیلی کارخانه کمپوست 1396/02/17 1396/02/19
خرید و نصب و راه اندازی ادوات تکمیلی کارخانه کمپوست 1396/02/09 1396/02/19
رفت و روب و جمع آوری زباله (خدمات شهری) 1395/12/23 1395/12/24
رفت و روب و جمع آوری زباله 1395/12/16 1395/12/24
رفت و روب و جمع آوری زباله (خدمات شهری 1395/12/16 1395/12/24
حفظ و نگهداری فضای سبز 1395/12/03 1395/12/06
تامین نیرو خدمات اداری 1395/12/03 1395/12/06
رفت و روب و جمع آوری زباله 1395/12/03 1395/12/06
حفظ و نگهداری فضای سبز 1395/11/26 1395/12/06
صفحه 6 از 41