مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیرو خدمات اداری 1395/11/26 1395/12/06
رفت و روب و جمع آوری زباله (خدمات شهری) 1395/11/26 1395/12/06
رفت و روب و جمع آوری زباله (خدمات شهری) 1395/11/13 1395/11/26
حفظ و نگهداری فضای سبز 1395/11/13 1395/11/26
تامین نیرو خدمات اداری 1395/11/13 1395/11/26
ساماندهی رودخانه 1395/09/13 1395/09/17
ساماندهی رودخانه 1395/09/06 1395/09/17
واگذاری لکه گیری آسفالت و بتن معابر 1395/08/24 1395/08/29
لکه گیری آسفالت و بتن معابر 1395/08/19 1395/08/29
لکه گیری آسفالت و بتن معابر سطح شهر 1395/08/18 1395/08/29
صفحه 7 از 41