کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7402862 مناقصه عملیات پشتیبانی فضای سبز استان فارس 1402/09/14 1402/09/21
7402851 مناقصه کرایه ماشین آلات موردنیاز استان فارس 1402/09/14 رجوع به آگهی
7402765 مناقصه عملیات اجرای پیاده رو استان فارس 1402/09/14 1402/09/21
7402600 مناقصه عملیات کارهای تکمیلی سرویس بهداشتی پارک ورزش و تفریحات سالم استان فارس 1402/09/14 1402/09/21
7384476 مناقصه عملیات رنگ آمیزی تک لبه و پل های عابر پیاده و گاردیل تقاطع های غیر همسطح استان فارس 1402/09/08 1402/09/13
7384474 مناقصه عملیات تهیه ، حمل و نصب نیمکت و سطل زباله استان فارس 1402/09/08 1402/09/13
7384322 مناقصه عملیات لوله گذاری بلوار استان فارس 1402/09/08 1402/09/13
7381586 مناقصه عملیات لوله گذاری پیاده رو استان فارس 1402/09/07 1402/09/12
7381516 مناقصه عملیات احیاء بهسازی ، رسوب زدایی و لایروبی چاه های آب فضای سبز استان فارس 1402/09/07 1402/09/13
7381235 مناقصه عملیات تهیه، حمل و نصب نیمکت و سطل زباله استان فارس 1402/09/07 1402/09/13
7380638 مناقصه واگذاری عملیات رنگ آمیزی تکلبه و پل های عابر پیاده و گاردیل تقاطع های غیر همطسح استان فارس 1402/09/07 1402/09/13
7380392 مناقصه واگذاری عملیات تکمیل سالن تیراندازی استان فارس 1402/09/07 1402/09/13
7375963 مناقصه واگذاری عملیات تکمیل سالن تیراندازی واقع در پارک 50 هکتاری استان فارس 1402/09/06 1402/09/13
7375938 مناقصه واگذاری عملیات احیاء بهسازی ، رسوب زدایی و لایروبی چاهای آب فضای سبز استان فارس 1402/09/06 1402/09/13
7375921 مناقصه عملیات لوله گذاری استان فارس 1402/09/06 1402/09/13
7373625 مناقصه عملیات رنگ آمیزی تکلبه و پل های عایر پیاده و گاردیل تقاطع های غیر همطسح استان فارس 1402/09/06 1402/09/13
7373624 مناقصه عملیات احیاء بهسازی ،رسوب زدایی و لایروبی چاهاهای آب فضای سبز استان فارس 1402/09/06 1402/09/13
7373623 مناقصه عملیات تکمیل سالن تیراندازی استان فارس 1402/09/06 1402/09/13
7373622 مناقصه عملیات تهیه حمل و نصب نیمکت و سطل زباله طبق طراحی و براورد سازمان سیماو منظر استان فارس 1402/09/06 1402/09/13
7373621 مناقصه عملیات لوله گذاری استان فارس 1402/09/06 1402/09/13
صفحه 1 از 77